Performance Media i Senuto stworzyły narzędzie CONTENT MAIKER usprawniające tworzenie treści w e-commerce

fot. unsplash.com/@anniespratt

Pierwsza implementacja CONTENT MAIKER została z sukcesem przeprowadzona w projekcie dla OBI Polska. Dzięki zastosowaniu nowego narzędzia do tworzenia contentu na strony e-commerce’owe OBI.pl, udało się bardzo wyraźnie skrócić czas produkcji treści i zmniejszyć koszty produkcji aż 6-krotnie.

Nowy produkt o nazwie CONTENT MAIKER wpisuje się w zachodzącą w branży „rewolucję AI” – wykorzystuje najnowsze technologie w ekstrakcji, przetwarzaniu i przechowywaniu danych oraz prompt engineering do generowania treści. Pozwala tworzyć precyzyjne i kontekstowe treści – dzięki domyślnym 16 promptom i 3 modelom NLP narzędzie tworzy treści w oparciu o „kontekst” asortymentu danego klienta, co sprawia, że generowane opisy są nie tylko precyzyjne, ale także odpowiednio dopasowane do potrzeb odbiorcy. Pozwala na znaczne oszczędności czasu i budżetu, dzięki automatycznym analizom widoczności kategorii e-commerce oraz możliwości generowania treści.

Co ważne, zaczynamy od implementacji na polskim rynku, ale narzędzie jest łatwe w adaptacji i skalowaniu, co oznacza, że może być stosowane praktycznie na każdym rynku, a to daje klientom możliwość szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych i ekspansji biznesowej. W nadchodzących miesiącach planujemy rozwój narzędzia również pod kątem innych zastosowań, takich jak np. tworzenie opisów kart produktowych, co dodatkowo zwiększy jego użyteczność dla klientów – wyjaśnia Emil Tomczyński, SEO & data science director w Performance Media.

CONTENT MAIKER jest efektem pracy działu data science Performance Media, który we współpracy z działami odpowiedzialnymi za search eliminuje największe wyzwania związane z projektami opartymi o AI, takie jak halucynacje czy duplikacje treści. Projekt realizowany był we współpracy z Senuto, które wniosło doświadczenie w implementacji wdrożeń AI oraz dostarczyło cenne dane. Ważną rolę w stworzeniu tego rozwiązania odegrał też marketer, czyli firma OBI, która dawała nam cenny feedback na każdym etapie powstawania nowego narzędzia – dodaje Emil Tomczyński.

Pierwsza implementacja została z sukcesem przeprowadzona na stronach kategorii e-commerce OBI.pl. Dzięki zastosowaniu nowego narzędzia do tworzenia contentu na strony e-commerce’owe OBI.pl udało się bardzo wyraźnie zmniejszyć czas produkcji treści i zmniejszyć koszty aż 6-krotnie.