Jutro nie jest wolne od błędów – tworzenie produktów i usług zakorzenionych w przyszłości

fot. unsplash.com/@wocintechchat

O tworzeniu produktów i usług zakorzenionych w przyszłości, która jest niedodefiniowana, szybko zmieniająca się i wielowymiarowa.

O innowacyjności napisano już wiele – o innowacyjności „od zera”, o innowacyjności rozumianej jako zmiana status quo, o innowacyjności jako „innym opakowaniu tego samego”. Mamy bohaterów innowacji – zmieniających przyszłość (znów o Apple, czy Nvidii), mamy i anty-bohaterów (żeby zacząć od Theranosa). Mamy trendy – te technologiczne i społeczne – ogniskujące potrzebę nowych rozwiązań i katalizujące rozwiązania potrzeb i problemów. Popatrzmy zatem na bieżące trendy w kontekście tworzenia nowych rozwiązań, procesu powstawania nowych produktów czy usług i wyzwań, które mu towarzyszą.

Kluczowe trendy (społeczeństwo / organizacje / technologia)

1. Zrównoważony rozwój i świadomość ekologiczna – konsumenci są coraz bardziej świadomi wpływu swoich decyzji zakupowych na środowisko. Produkty promujące zrównoważony rozwój, redukujące ilość odpadów i wspierające praktyki przyjazne dla środowiska cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Jednocześnie rośnie świadomość zjawisk typu green-washing, podejścia 3R – które budują nowe obszary (analizy, dane, 2gi i 3ci obieg etc.) potencjału i rozwoju dostarczanych przez firmy rozwiązań. Jednocześnie w życie wchodzą wymagania związane z dyrektywami unijnymi (ESG), które w sposób unormowany będą określały ramy dotyczące oczekiwanych zmian i raportowania ich przez organizacje.

2. Zdrowie / wellness / starzenie się – wraz z globalnymi kryzysami zdrowotnymi (COVID) i rosnącą świadomością zagrożeń wzrasta zapotrzebowanie na produkty i usługi skupiające się na zdrowiu, dobrym samopoczuciu i samoopiece. Obejmuje to rozwiązania monitorujące kondycję czy stan zdrowia, wspierające użytkowników w wyzwaniach związanych z wiekiem (edukacja, kompensacja), ale też dbaniu o zdrowie (także) psychiczne i aktywność fizyczną – typu aplikacje do medytacji, odpoczynku, sportu, jak również planowania czy zakupu (zdrowej) żywności.

3. (Hyper) personalizacja i kastomizacja – konsumenci poszukują dostosowanych do osobistych potrzeb doświadczeń i unikalnych produktów, które odzwierciedlają ich indywidualność. Tendencja ta napędza popyt na produkty robione na zamówienie, spersonalizowany marketing i spersonalizowane usługi – jednocześnie hiperpersonalizacja może prowadzić do osłabienia więzi, alienacji i rozproszenia społeczności.

4. Sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML) – AI i ML przekształcają każdą już branżę, poprawiając wydajność, dokładność i proces decyzyjny. Produkty wykorzystujące te technologie, takie jak oprogramowanie do analizy predykcyjnej, analiza i czyszczenie danych dotychczas niedostępnych / trudnych do analizy, jak również narzędzia dostarczające treści i wnioski cieszą się dużym zainteresowaniem i są testowane – mimo rosnącego obszaru zagrożeń cyfrowych i społecznych.

5. Cyberbezpieczeństwo – z postępem technologii (chociażby wspomniane AI) zagrożenia związane z obszarem cyberbezpieczeństwa stale rosną. Zarówno firmy, jak i konsumenci potrzebują innowacyjnych rozwiązań do ochrony przed cyberatakami, takich jak systemy bezpieczeństwa oparte na sztucznej inteligencji, narzędzia szyfrujące i rozwiązania do bezpiecznego przechowywania danych. Podstawą pozostaje jednak edukacja – zarówno dopasowana do potrzeb związanych z wiekiem (szkolna, seniorów), jak i rolą w procesie (obsługa klienta, sprzedaż, marketing, technologie).

6. E-commerce i online shopping – niby nic nowego, a jednak pandemia COVID-19 przyspieszyła rozwój handlu elektronicznego, sprawiając, że zakupy online stały się bardziej popularne niż kiedykolwiek. Nowe produkty wpisujące się w ten trend obejmują cyfrowe platformy płatnicze, wirtualne technologie próbne i usługi dostawy tego samego dnia.

7. Technologie autonomiczne – autonomiczne pojazdy, drony i roboty zmieniają sposób, w jaki żyjemy i pracujemy. Firmy rozwijające te technologie odnotują zwiększone zapotrzebowanie na ich innowacyjne rozwiązania, a większość organizacji zmierzy się z konsekwencjami wdrożeń czy to jako element zwiększający efektywność / zmieniający doświadczenie użytkownika, czy jako element komunikacji ekosystemu dostarczanych przez nie rozwiązań.

8. Technologie aktywowane głosem – asystenci głosowi stali się wszechobecni, zwiększając popyt na produkty integrujące sterowanie głosowe, takie jak inteligentne urządzenia domowe, wirtualni asystenci i narzędzia do komunikacji bez użycia rąk. Szerokie wykorzystywanie tych rozwiązań wymusza falę zmian w urządzeniach czy produktach współistniejących – tworząc nowe szanse na rozwój (np. monitorowanie zapotrzebowania, analiza współzależności).

9. Gig Economy, wolni strzelcy i niezależność – szybko rozwijająca się strefa – razem z pracą wirtualną, tworzą możliwości dla innowacyjnych rozwiązań wspierających freelancerów, takich jak cyfrowe narzędzia do zarządzania projektami, marketplace’ami tworząc współistniejące rynki zbytu i nowe modele biznesowe.

10. Odpowiedzialność społeczna biznesu – konsumenci oczekują, że firmy będą priorytetowo traktować odpowiedzialność społeczną, przejrzystość i rozliczalność. Produkty lub usługi, które rozwiązują problemy społeczne, promują integrację i wspierają marginalizowane społeczności, odbiją się szerokim echem wśród konsumentów.

11. Praca zdalna i współpraca wirtualna – przejście na pracę zdalną stworzyło nowe możliwości dla produktów i rozwiązań umożliwiających bezproblemową wirtualną współpracę, takich jak narzędzia do wideokonferencji, platformy rzeczywistości wirtualnej i oprogramowanie do zarządzania projektami. Jednocześnie opcje hybrydowe / powrót do współpracy w biurach powoduje kolejną zmianę zarówno w oczekiwanym sposobie pracy, jak i wspierających je rozwiązaniach.

Każdy ze wspomnianych trendów zawiera element wpływający zarówno na sposób myślenia i projektowania nowych rozwiązań, jak i docelowy kształt proponowanego produktu czy usługi. Przekształcenie pomysłu w dojrzałą propozycję wymaga ustrukturyzowanego podejścia obejmującego kilka etapów – od opracowania koncepcji do wprowadzenia na rynek.

1. Generowanie pomysłów – „inkubator”: to identyfikacja problemu lub szansy, którą próbujesz rozwiązać – to wcale nie jest najtrudniejszy etap – tu ważna jest precyzja definiowania. To również analiza pomysłów – biorąca pod uwagę różne perspektywy i ograniczenia. I na koniec – doskonalenie koncepcji vs stopowanie nietrafionych pomysłów – najważniejszy etap, który wyłania największy potencjał i daje przestrzeń do działania. Wbrew pozorom – najtrudniejsze jest mówienie „stop” i nieprzywiązywanie się do pomysłów.

2. Badania i walidacja pomysłu, czyli przeprowadzanie badań rynku: analizowanie konkurentów, potrzeb klientów, trendów i wymogów regulacyjnych. Weryfikacja pomysłu wśród potencjalnych klientów, ekspertów branżowych lub mentorów. Identyfikacja propozycji wartości (UVP) swojego produktu lub usługi. Raz jeszcze – zweryfikuj czy nie warto powiedzieć „nie”.

3. Zdefiniuj produkt / usługę: definiowanie cechy, funkcjonalności i specyfikacje swojego produktu lub usługi. Określenie grupy docelowej, wielkości rynku i potencjału wzrostu. Opracowanie misji i modelu biznesowego – tu warto zwrócić uwagę na wzrost popularności modeli biznesowych lojalizujących – np. subskrypcje.

4. Projektowanie i prototypowanie: dostarczenie modeli, prototypów – wizualizacja pomysłu. Testowanie i udoskonalanie projektu w oparciu o opinie użytkowników i iteracje. Opracowanie MVP lub dowodu koncepcji – czyli wykazanie wykonalności pomysłu.

5. Rozwój i testy: stworzenie zespołu budującego docelowy produkt lub usługę. Testowanie i iteracje produktu lub usługi – cel to usunięcie błędów, problemów z użytecznością i/lub wydajnością.

6. Pilot i zbieranie informacji zwrotnej: Uruchomienie wersji pilotażowej produktu lub usługi z małą grupą użytkowników lub klientów, zebranie opinii i analiza zachowania użytkowników – doskonalenie oferty. I wielokrotne powtórzenia prowadzące do przygotowania do wprowadzenia na rynek.

7. Skalowanie i optymizacja – opracowanie strategii wejścia na rynek – kanały marketingu, sprzedaży i dystrybucji.

8. Monitorowanie – zbieranie informacji zwrotnej, obserwacja wskaźników, kolejne reiteracje produktu / usługi.

I jeszcze kilka punktów, o których warto pamiętać niezależnie od etapu prac:

1. Priorytet (najlepiej 1) – czyli konieczność skupienia na krytycznych aspektach produktu – inaczej łatwo stracić aspekt innowacji, użyteczności czy unikalności. To jak w starym powiedzeniu – do wszystkiego = do niczego.

2. Otwartość na zmiany – nie czekaj aż się zawali bądź otwarty na zmiany i adaptacje do zmieniających się oczekiwań czy warunków.

3. Pomyłki – były, są i będą – wyciągnij wnioski i idź dalej.

4. Współpraca – mentorzy, inwestorzy, zespół, partnerzy – dziel się zasobami, wiedzą i czasem – to krytyczne warunki do pójścia do przodu.

5. Trzymaj porządek – chaos jest twórczy, ale ważne, żeby rozumieć, na którym etapie jest rozwiązanie i dokąd zmierza. Porządek nadaje tempo i uwidacznia zmiany pomiędzy poszczególnymi etapami. Buduje wspólny język zespołu usprawniając komunikację.