Robot zasilony AI zdał maturę z języka polskiego w ramach kampanii społecznej „Otwarci na zmianę”

fot. mat. prasowe

Fundacja Zwolnieni z Teorii rozpoczyna kampanię społeczną „Otwarci na zmianę”, w której zachęca do dyskusji na temat przyszłości polskiej szkoły. Prymus – model AI zasilony wiedzą z podstawy programowej – przystąpił do matury z języka polskiego i zdał egzamin. W ślad za tym eksperymentem powstał List Otwarty, którego sygnatariusze apelują o wprowadzenie konkretnych zmian w systemie edukacji.

263 tysięcy maturzystów zdawało w zeszłym tygodniu maturę z języka polskiego. Jeden z nich był wyjątkowy. To Prymus, model AI, który przygotowywał się do matury na podstawie tej samej wiedzy co tegoroczni abiturienci. Wyposażony został w podstawę programową oraz system oceny matur. Przystąpił do matury z języka polskiego i już wiadomo, że ją zdał. Zajęło mu to około 30 minut. Pracę przygotowaną przez Prymusa oceniło, niezależnie od siebie, trzech nauczycieli, z których dwóch to egzaminatorzy maturalni. Chociaż opinie na jej temat różniły się w detalach, to końcowy wniosek był spójny – praca została oceniona pozytywnie. Przebieg eksperymentu rejestrowały kamery, a ich zapis wykorzystany został w spocie promującym kampanię „Otwarci na zmianę”.

Eksperyment z udziałem Prymusa pokazuje, jak rozwój sztucznej inteligencji potęguje rozdźwięk między szkołą a rzeczywistością. Dzisiaj model nauki w szkole opiera się głównie o zapamiętywanie treści. My zaś widzimy potrzebę, aby polska szkoła zmierzała do zrównoważenia wiedzy teoretycznej i praktycznej. Osiągnięcie tego celu wymaga holistycznego podejścia do edukacji, a tym samym znalezienia w niej czasu na rozwijanie kompetencji przyszłości, takich jak współpraca, sprawczość, empatia. W umiejętnościach miękkich technologia jeszcze długo nie zastąpi człowieka – mówi Paula Bruszewska, prezeska Fundacji Zwolnieni z Teorii.

Otwórz się na zmiany – podpisz List Otwarty

Fundacja Zwolnieni z Teorii, w ramach kampanii, zaprasza do poparcia idei wszystkich zainteresowanych zmianami w systemie oświaty w Polsce. Można to zrobić podpisując List Otwarty, w którym Fundacja podkreśla konieczność pilnego zrównoważenia proporcji między wiedzą a umiejętnościami. Jak piszą inicjatorzy listu: Trochę mniej teorii, więcej praktyki. Apelujemy o realny czas w szkole na aktywności, które umożliwią uczniom rozwijanie kompetencji przyszłości. (…) proponujemy, aby aktywności uczniów kształtujące kompetencje przyszłości zostały uwzględnione na maturze i w kryteriach rekrutacji na studia. List podpisało już 40 przedstawicieli edukacji, biznesu, mediów i organizacji pozarządowych, m.in. Piotr Wachowiak – profesor, Rektor Szkoły Głównej Handlowej, Przemek Staroń – psycholog, Nauczyciel Roku 2018, Maciej Witucki – prezes Konfederacji Pracodawców Lewiatan, Brunon Bartkiewicz – prezes ING Banku Śląskiego, Bogusław Chrabota – Redaktor Naczelny dziennika Rzeczpospolita, czy Jędrzej Witkowski – prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Kampania „Otwarci na zmianę” ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przyszłości polskiej edukacji. Spot, w którym Prymus przystępuje do egzaminu dojrzałości, można zobaczyć w kanałach social media: Instagram, Facebook, TikTok, X, LinkedIn.

Reżyserem spotu jest Maciej Dydyński. Za realizację kampanii odpowiadają Adam Smereczyński (Creative Director) i Aleksander Frydrych (Creative Innovation Officer) z agencji 180heartbeats + Jung v Matt, za produkcję filmu – dom produkcyjny Shoot me, a za komunikację PR – monday comms.