Dentsu CEE z 2,4% wzrostem przychodów w 2023 roku

Dentsu ogłosiło skonsolidowane wyniki finansowe całej Grupy za 2023 rok. Przychody netto Grupy w 2023 wzrosły o 1,6% rok do roku (r/r), organiczna zmiana przychodów jest zgodna z oczekiwaniami – na poziomie -4,9% (-4,2% bez DACH). Z kolei region CEE, któremu przewodzi Polska, odnotował wzrost przychodów na poziomie 2,4 % (r/r).

Rok 2023 dla regionu CEE był rokiem stabilnego wzrostu. Na dobre wyniki złożyło się m.in. pozyskanie nowych klientów, w tym na polskim rynku znaczących budżetów mediowych Zalando, Ryanair czy BMW. Przełożyło się to też na wyniki w kluczowych raportach. Dentsu Polska jest w TOP 3 grup mediowych w raporcie RECMA QualiPack i tym samym wśród najlepiej ocenianych grup mediowych w Polsce pod względem konkurencyjności w przetargach, wykwalifikowanych pracowników i profilu klientów, z którymi współpracujemy długofalowo. Z kolei w raporcie COMvergence, dentsu Polska zajęła pierwszą pozycję wśród grup mediowych w New Biznes Ranking. Warto dodać, że w tym samym raporcie nasza agencja performance iProspect została liderem na polskim rynku. Oczywiście nie obyło się bez wyzwań, zwłaszcza w Polsce w obszarze kreacji w związku z impaktem kilku jednorazowych czynników. Pozyskanie m.in. budżetu mBanku i zakończona sukcesem obrona Skoda Polska i Audi dało stabilną pozycję podstawowej części kreatywnej. Dodatkowo zeszły rok obfitował w wygrane klienckie, które będą miały znaczący wpływ na wynik 2024, w tym Grupa Żywiec, Link4, – komentuje Maciej Müldner, CFO dentsu Polska & CEE. W naszym regionie CEE największy wzrost przychodów zanotowała Chorwacja 35,3% (r/r). Odnotowaliśmy również dwucyfrowe wzrosty np. na Węgrzech +11,9% (r/r), w Czechach +10,5 % (r/r) oraz w Bułgarii +11,2% (r/r) – dodaje Maciej Müldner.

Grupa dentsu w 2024 będzie kontynuować wdrażanie modelu operacyjnego One dentsu, upraszczając strukturę Grupy tak, aby zapewnić sprawność operacyjną we wszystkich funkcjach i obszarach. Strategia dostarczania klientom zintegrowanych rozwiązań napędzających wzrost na styku marketingu, technologii i doradztwa pomoże zapewnić klientom wzrost przychodów, jednocześnie umożliwiając dentsu osiągnięcie zrównoważonego wzrostu dla wszystkich interesariuszy.

W 2024 roku cała Grupa koncentruje się na powrocie do wzrostu, przy złagodzeniu niekorzystnych czynników, których doświadczyła w roku 2023.