Adaily Inspiration Week #6: Augmented reality i filtry na Instagramie

fot. unsplash.com/@tobiash

Przedstawiamy zestawienie pięciu innowacyjnych kampanii marketingowych, które wykorzystują technologię i kreatywne strategie, by zrewolucjonizować branżę. Od immersyjnych wycieczek AR po Miami Design District, przez edukacyjne przygody w parkach narodowych, aż po angażujące doświadczenia biegowe dla pokolenia Z – te inicjatywy ukazują, jak marki wykorzystują nowoczesne technologie i oryginalne pomysły, by dotrzeć do swoich odbiorców w niekonwencjonalny sposób.

1. „The Unfiltered History Tour” – VICE World News

Dentsu Webchutney • 2022

VICE World News przeprowadziło „The Unfiltered History Tour”, wykorzystując rzeczywistość rozszerzoną w filtrach na Instagramie.

Wyzwanie

Wyzwaniem tej kampanii było zakwestionowanie dominujących narracji na temat kolonializmu i stworzenie platformy dla niedostatecznie reprezentowanych głosów, aby mogły one dzielić się swoimi relacjami na temat zagrabionych artefaktów. Celem było edukowanie młodych ludzi o nieopowiedzianej stronie historii oraz ponowne rozpalenie dyskusji na temat repatriacji i postkolonializmu. Użycie rzeczywistości rozszerzonej w filtrach Instagrama było unikalnym i innowacyjnym podejściem do angażowania odbiorców i stworzenia wciągającego doświadczenia, które odfiltrowuje wieki kolonialnej narracji.

Grupa docelowa

Grupą docelową kampanii „The Unfiltered History Tour” byli przede wszystkim młodzi ludzie, aktywni na platformach społecznościowych takich jak Instagram i TikTok. Dodatkowo, kampania skierowana była do odwiedzających British Museum, którzy mogli fizycznie doświadczyć trasy za pomocą filtrów na Instagramie.

Idea

Głównym pomysłem kampanii „The Unfiltered History Tour” było zakwestionowanie dominujących kultur i otwarcie dialogu na temat kolonializmu poprzez dawanie głosu niedostatecznie reprezentowanym. Kampania miała na celu edukowanie młodych ludzi o nieopowiedzianej stronie historii i rozpoczęcie rozmowy na temat repatriacji i postkolonializmu. Wykorzystano rzeczywistość rozszerzoną w filtrach Instagrama, aby umożliwić odwiedzającym British Museum skanowanie spornych artefaktów i poznawanie prawdziwej historii ich pochodzenia od ekspertów z ich krajów. Kampania dążyła do ustanowienia VICE World News jako lidera myśli w dziedzinie postkolonializmu i pokazania jego zaangażowania w podkreślanie marginalizowanych kolonialnych głosów.

Efekty

Kampania „The Unfiltered History Tour” przyniosła znaczące rezultaty. W pierwszym miesiącu uzyskała media o wartości 631 000 dolarów i osiągnęła 32 miliony odsłon w mediach społecznościowych. Kampania wpłynęła również na 40% wzrost obserwujących na TikToku i 49% wzrost łącznych odsłon na Instagramie. Seria podcastów związana z kampanią uzyskała 21 583 pobrań, a filtry na Instagramie zostały użyte 5200 razy w tym samym okresie. Kampania miała również znaczący wpływ na opinię publiczną. Przed kampanią, badanie z 2014 roku pokazało, że 59% Brytyjczyków było dumnych z Imperium Brytyjskiego. Jednak po uruchomieniu „The Unfiltered History Tour”, sondaż wykazał, że 59% Brytyjczyków uważa, że Marmury Partenonu należą do Grecji, co wskazuje na znaczącą zmianę w opinii publicznej. Kampania została dobrze przyjęta przez użytkowników, którzy chwalili jej pomysłowość i wartość edukacyjną. Użytkownicy docenili możliwość słuchania narracji historycznych z wielu perspektyw i uznali kampanię za bardzo potrzebną w konfrontacji i kwestionowaniu kolonialnych początków.

2. „Search what you see” Google Lens

Hook Ann Arbor, New York Times Advertising • 2021

Google przeprowadziło kampanię z wykorzystaniem Google Lens w „The New York Times Magazine”, używając dynamicznych animacji do wsparcia ruchów sprawiedliwości społecznej.

Wyzwanie

Wyzwaniem tej kampanii było zwiększenie świadomości i pozytywnego odbioru aplikacji Google Lens wśród technologicznie zaawansowanej i globalnej publiczności. Dodatkowo, kampania miała na celu wyrażenie wsparcia dla ruchów sprawiedliwości społecznej wspierających prawa czarnoskórych i LGBTQ+ w Stanach Zjednoczonych, jednocześnie przedstawiając Google Lens czytelnikom „The New York Times Magazine”.

Grupa docelowa

Grupą docelową tej kampanii była technologicznie zaawansowana i światowa publiczność, a konkretnie czytelnicy „The New York Times Magazine”.

Idea

Głównym pomysłem kampanii było zwiększenie świadomości i pozytywnego odbioru Google Lens, aplikacji umożliwiającej użytkownikom poznawanie otoczenia za pomocą technologii rozszerzonej rzeczywistości. Kampania miała na celu zaangażowanie technologicznie zaawansowanej i światowej publiczności, tworząc interaktywne doświadczenia czytelnicze w „The New York Times Magazine” z użyciem Google Lens. Ponadto, kampania starała się wyrazić wsparcie dla ruchów sprawiedliwości społecznej, podkreślając historie i dzieje osób walczących o prawa marginalizowanych społeczności. Ogólnie rzecz biorąc, kampania miała na celu przedstawienie Google Lens czytelnikom „The New York Times”, jednocześnie promując świadomość i pozytywny wizerunek marki.

Efekty

Kampania promująca Google Lens za pośrednictwem „The New York Times Magazine” odniosła sukces w zwiększaniu świadomości i pozytywnego odbioru wśród technologicznie zaawansowanej i światowej publiczności. Mając ponad 130 milionów subskrybentów, kampania cieszyła się dużą widocznością w gazecie i magazynie. Wykorzystanie Google Lens do interaktywnego tworzenia okładek magazynu i reklam stworzyło momenty zaskoczenia i zachwytu dla czytelników, jednocześnie dostarczając im informacyjnych i edukacyjnych treści na temat wschodzących ruchów sprawiedliwości społecznej. Kampania przyniosła znaczący wzrost świadomości produktu i postrzegania marki Google Lens. W ankiecie 90% respondentów stwierdziło, że wypróbuje Google Lens w przyszłości, a czytelnicy ocenili swoje postrzeganie marki Google Lens jako silnego lidera w technologii AI i innowacji pierwszej na rynku. Pierwsza reakcja na pierwsze wydanie pokazała 62% wzrost w znajomości, prawdopodobieństwie, świadomości produktu i postrzeganiu marki wśród użytkowników po raz pierwszy. Pozytywne nastawienie do marki wzrosło z każdym wydaniem, a duża liczba czytelników wchodziła w interakcję z reklamami, używając Google Lens na swoich telefonach, niezależnie od wieku, płci i statusu społecznego.

3. „Just A/Run” – Nike

R/GA Portland, plai London, Snap • 2022

Nike przeprowadziło kampanię „Just A/Run”, wykorzystując technologię rzeczywistości rozszerzonej, aby dostarczyć nową perspektywę na bieganie.

Wyzwanie

Wyzwaniem kampanii „Just A/Run” było zaangażowanie kobiet z pokolenia Z i zapewnienie im bardziej przyjaznego i mniej konkurencyjnego doświadczenia biegania. Nike miało na celu zmienić sposób, w jaki sportowcy postrzegają bieganie, i uczynić je bardziej dostępnym dla nowych biegaczy. Wykorzystanie technologii rzeczywistości rozszerzonej w okularach Snapchat Spectacles pozwoliło stworzyć bieg na dystansie jednej mili, w który wpleciono specjalne efekty mające na celu energetyzowanie i inspirowanie biegaczy, jednocześnie wprowadzając nową perspektywę na sport i ich społeczność. Celem było obniżenie bariery wejścia i sprawienie, by bieganie wydawało się bardziej zabawne i mniej poważne, ostatecznie zachęcając więcej młodych kobiet do uprawiania sportu.

Grupa docelowa

Grupą docelową tej kampanii były kobiety z pokolenia Z, które mogą mieć trudności z identyfikacją się ze sceną konkurencyjnego biegania. Kampania miała na celu zaangażowanie tej publiczności poprzez zmianę sposobu, w jaki sportowcy postrzegają bieganie, i uczynienie sportu bardziej przyjaznym i mniej poważnym.

Idea

Głównym pomysłem kampanii było zmienienie sposobu, w jaki sportowcy, a szczególnie kobiety z pokolenia Z, postrzegają bieganie, wykorzystując technologię rzeczywistości rozszerzonej do stworzenia bardziej ekscytującego i inspirującego doświadczenia biegowego. Nike miało na celu uczynienie biegania mniej poważnym i bardziej zapraszającym poprzez wprowadzenie specjalnych efektów podczas biegu i stworzenie nowej perspektywy, przez którą biegacze mogliby postrzegać sport i swoją społeczność. Kampania miała na celu obniżenie bariery wejścia dla nowych biegaczy i uczynienie biegania oraz sportu w ogóle bardziej przyjemnym i dostępnym.

Efekty

Wyniki kampanii „Just A/Run” odniosły duży sukces w zaangażowaniu kobiet z pokolenia Z i zredefiniowaniu postrzegania biegania jako sportu. Światowy pierwszy bieg w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej stworzył poczucie magii i ekscytacji podczas biegu na dystansie jednej mili. Wykorzystanie najnowszej generacji okularów Snapchat Spectacles oraz technologii rzeczywistości rozszerzonej pl.ai ożywiło specjalne efekty, inspirując i energetyzując biegaczy. Kampania z powodzeniem obniżyła barierę wejścia dla nowych biegaczy, reimplementując tradycyjne elementy dnia wyścigowego w zabawny i zapraszający sposób. Ogólnie rzecz biorąc, kampania „Just A/Run” osiągnęła swój cel zmiany sposobu, w jaki sportowcy postrzegają bieganie, i uczynienia sportu bardziej atrakcyjnym i dostępnym dla nowego pokolenia biegaczy.

4. „Outside Academy” Hyundai

INNOCEAN USA Huntington Beach • 2021

Hyundai przeprowadziło innowacyjną kampanię pod nazwą „Outside Academy”, wykorzystując technologię immersyjnej rzeczywistości rozszerzonej, aby ożywić parki narodowe.

Wyzwanie

Wyzwaniem tej kampanii było zapewnienie rodzinom edukacyjnego zasobu, który można by było wykorzystać i cieszyć się nim zarówno w domu, jak i podczas odwiedzania parków narodowych w czasie pandemii COVID-19. Kampania miała na celu rozwiązanie problemu braku zasobów edukacyjnych i niepewności związanej z edukacją podczas pandemii, promując jednocześnie zaangażowanie Hyundai w zrównoważoną mobilność.

Grupa docelowa

Grupą docelową tej kampanii były rodziny z dziećmi w wieku szkolnym, które doświadczały zakłóceń w edukacji z powodu pandemii COVID-19.

Idea

Głównym pomysłem kampanii było zapewnienie rodzinom immersyjnego zasobu do nauki w rzeczywistości rozszerzonej o nazwie „Outside Academy”. Zasób ten został opracowany we współpracy z National Geographic i miał na celu ożywienie edukacji poprzez dostarczenie interaktywnych lekcji z historii, nauki i studiów społecznych opartych na amerykańskich parkach narodowych. Kampania promowała również zaangażowanie Hyundai w zrównoważoną mobilność, prezentując ich ekologiczne pojazdy jako część przygody na świeżym powietrzu i doświadczenia edukacyjnego.

Efekty

Kampania „Outside Academy” przyniosła ponad 40 milionów odsłon w mediach społecznościowych.

5. „Immersive AR Tour of the Miami Design District” Mastercard

ROSE Los Angeles • 2022

Mastercard przeprowadziło wycieczkę AR po Miami Design District, wykorzystując technologię immersyjną.

Wyzwanie

Wyzwaniem dla tej kampanii było stworzenie immersyjnego i angażującego doświadczenia dla posiadaczy kart Mastercard, aby mogli oni eksplorować kolekcję sztuki w Miami Design District. Celem było przeniesienie użytkowników do dzielnicy i umożliwienie im doświadczenia dzieł sztuki, jakby byli tam osobiście, wszystko za pomocą technologii rzeczywistości rozszerzonej. Wymagało to starannego planowania i wykonania, aby stworzyć dokładną i szczegółową reprezentację każdego dzieła sztuki, jak również integrację opisów audio i pisemnych, aby zapewnić użytkownikom kompleksowe zrozumienie kolekcji. Dodatkowym wyzwaniem było zapewnienie, że doświadczenie będzie dostępne i przyjazne dla użytkownika na urządzeniach mobilnych, umożliwiając posiadaczom kart łatwą nawigację i interakcję z wirtualną wycieczką po sztuce.

Grupa docelowa

Grupą docelową tej kampanii byli posiadacze kart Mastercard.

Idea

Głównym pomysłem kampanii było zapewnienie posiadaczom kart Mastercard wyjątkowej i immersyjnej wycieczki po Miami Design District. Dzięki wykorzystaniu rzeczywistości rozszerzonej (AR), posiadacze kart mogą doświadczyć widoku 360 stopni kluczowych dzieł sztuki w dzielnicy z komfortu własnej przestrzeni. To ekskluzywne doświadczenie pozwala posiadaczom kart eksplorować i uczyć się o dziełach sztuki w wirtualnym środowisku.

Efekty

Wyniki kampanii partnerstwa Mastercard™ i Miami Design District były udane. Immersyjna wycieczka AR po sztuce zapewniła ekskluzywne doświadczenie dla posiadaczy kart Mastercard™, umożliwiając eksplorację kluczowych dzieł z kolekcji Miami Design District. Kampania miała na celu angażowanie i zachwycanie posiadaczy kart, przybliżając sztukę do ich własnej przestrzeni za pomocą technologii AR. Wycieczka umożliwiła użytkownikom wybór i oglądanie siedmiu ikonicznych dzieł sztuki z dzielnicy, zapewniając widok 360 stopni i szczegółowe informacje o każdym dziele. Kampania wygenerowała pozytywne opinie od posiadaczy kart i pomogła promować Miami Design District jako miejsce sztuki i kultury.

Pierwotna wersja artykułu ukazała się w newsletterze „Adaily Inspiration Week”.