Wyniki badania Mediapanel za kwiecień 2024

fot. unsplash.com/@lxrcbsv

Poniżej zaprezentowane zostały szczegółowe zagregowane miesięczne dane pochodzące z badania internetu: rankingi wydawców oraz aplikacji. Zaprezentowano również zestawienie audytowanych playerów audio i wideo – ich wyniki pokazano w agregacji do grup mediowych, biorących udział w badaniu.

Narastająca dominacja globalnych platform korzystających z treści krajowych wydawców bez dzielenia się z nimi przychodami powoduje, że wydawcy starają się wydłużyć ścieżkę użytkownika trafiającego na ich strony z takich platform, prezentując treści z całego swojego portfolio. Takie praktyki autopromocyjne wpływają jednak na wyniki badania Mediapanel, powodując istotne zawyżenie wyników niektórych serwisów.

Obecnie organizatorzy badania pracują nad rozwiązaniem, które ma oszacować oraz wyeliminować ten wpływ. Do momentu wypracowania rozwiązania (co powinno nastąpić od wyników za czerwiec br.) zawieszają prezentowanie w zagregowanych miesięcznych wynikach rankingów domen oraz udostępnianie rankingów dla kategorii tematycznych i funkcjonalnych. Obecnie rankingi mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej pozycji danego serwisu.

W kwietniu liczba internautów wyniosła 29,7 mln. Średnio dziennie korzystało z tego medium 25,4 mln osób.

Wydawcy – internet

Wszystkie urządzenia

Komputery osobiste i laptopy

Urządzenia mobilne

Aplikacje – internet

Audytowane

Wszystkie aplikacje

Wydawcy – internet – stream

Do badania wykorzystano dane o strukturze pochodzące z badania NetTrack Kantar Polska oraz badania Maluchy.