Unilever stawia na dalszą redukcję plastiku pierwotnego

fot. unsplash.com/@emilybernal

Unilever kontynuuje działania na rzecz transformacji klimatycznej, stawiając przed sobą ambitne cele w obszarze redukcji emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych w wyniku działalności biznesowej w całym łańcuchu wartości. Zgodnie z uaktualnionym planem działań na rzecz transformacji klimatycznej, firma dąży między innymi do obniżenia emisji gazów cieplarnianych w zakresie trzecim aż o 42 procent*. W Światowym Dniu Recyklingu firma podkreśla znaczenie innowacyjnych rozwiązań w obszarze recyklingu i produkcji opakowań jako kluczowych działań na rzecz klimatu.

Według wyliczeń firmy, znaczący udział w emisji gazów cieplarnianych w zakresie trzecim stanowią emisje z opakowań. Powstają one głównie na dwóch etapach cyklu życia produktu: podczas produkcji plastiku z paliw kopalnych oraz w wyniku jego utylizacji po zakończeniu cyklu życia, zwłaszcza w wyniku jego spalania lub składowania. Dlatego firma stale zwiększa wykorzystanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu (PCR). Od 2018 r. zwiększyła ich wykorzystanie do 21 proc. całkowitego śladu tworzyw sztucznych. Ponadto, od 2019 r. w skali globalnej zmniejszyła zużycie plastiku pierwotnego o 13 proc.

Odkąd w 2021 roku po raz pierwszy opublikowaliśmy plan działania na rzecz transformacji klimatycznej, poczyniliśmy znaczne postępy w realizacji ambitnych celów. Przykładowo: jednym z celów krótkoterminowych było, aby do 2025 roku zredukować emisję gazów cieplarnianych w naszej działalności o 70 procent w porównaniu do roku 2015. Osiągnęliśmy go dwa lata wcześniej – na koniec 2023 roku wynosił on 74 procent. Jednocześnie doskonale zdajemy sobie sprawę, że podróż w stronę zrównoważonego rozwoju wciąż trwa. Im więcej robimy, tym wyraźniej widzimy, że nie możemy działać sami – musi to być wspólna podróż i wspólny wysiłek firm, konsumentów i organów regulacyjnych na całym świecie – mówi Maciej Lasoń, communication & corporate affairs director CEE w Unilever.

Surowce opakowaniowe z recyklingu i źródeł odnawialnych

Dove, jedna z flagowych marek kosmetycznych Unilever, już w 2019 r. ogłosiła ambitny plan walki z odpadami z tworzyw sztucznych, w tym przejścia na wykorzystanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. W Europie i Ameryce Północnej marka wykorzystuje butelki plastikowe pochodzące w 100% z recyklingu (jeśli jest to technicznie wykonalne). Z kolei opakowania majonezu Hellmann’s w butelkach wyciskanych są wykonane z plastiku pochodzącego w 100 proc. z recyklingu, a ponadto można je poddać odzyskowi. Ponad 80 proc. wszystkich plastikowych opakowań Hellmann’s na świecie pochodzi z materiałów z recyklingu. Dlaczego to tak istotne? Szacuje się, że tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu mechanicznego wytwarzają o połowę mniej emisji gazów cieplarnianych, a z recyklingu chemicznego – o 40 procent mniej w porównaniu do plastiku pierwotnego pochodzącego z paliw kopalnych.

Zespół badawczo-rozwojowy przy Centrum Opakowaniowym Unilever kontynuuje prace nad nowymi technologiami oraz ich wdrażaniem, aby udział plastiku PCR w opakowaniach, jak również jego jakość, stale rosły. Opracowywane są nowe formaty plastiku PCR, np. tubki na pastę do zębów oraz opakowania elastyczne. Unilever zwiększa również wykorzystanie aluminium i papieru pochodzących z recyklingu. Jednocześnie, we współpracy z dostawcami, opracowuje nowe materiały bioplastikowe z surowców odnawialnych oraz na bazie papieru niepochodzącego z gospodarki leśnej.

Innowacyjne formaty produktów

Listki piorące dostępne na wybranych rynkach pod marką Dirt is Good, stanowią wygodną alternatywę dla płynów i kapsułek, a do ich zalet należy bardzo niska waga produktu przy maksymalnej wydajności. Do prania używa się pojedynczych cienkich arkuszy przypominających papier (można je też łamać), które bardzo szybko się rozpuszczają. Listki są niemal całkowicie pozbawione wody, dzięki czemu są bardzo lekkie, a ich kształt umożliwia pakowanie w zwykły karton. Kolejnym przykładem są szampony w kostce, oferowane przez markę Love Beauty and Planet. Formaty produktowe ze zredukowaną zawartością wody wymagają mniej materiałów opakowaniowych, są efektywniejsze w transporcie i wydajniejsze w użytkowaniu.

Projektowanie dla recyklingu

Wprowadzanie zasad ekoprojektowania stanowi jeden z kluczowych elementów określających wpływ opakowania na środowisko i wspiera rozwój gospodarki obiegu zamkniętego, umożliwiając zwiększanie wartości zebranych odpadów i unikanie spalania po zakończeniu ich cyklu życia.

Obecnie, w skali globalnej 55 proc. naszych opakowań może być poddane recyklingowi (recyclable*) bądź nadaje się do ponownego użycia lub kompostowania. Wskaźnik faktycznego recyklingu (recycled*) uzależniony jest od wielu czynników, między innymi dostępności zakładów recyklingu czy skuteczności systemów zbiórki, a więc jest on w dużej mierze uzależniony od lokalnych uwarunkowań. W przypadku globalnego portfolio Unilever wynosi on 21%. Naszym celem jest oczywiście dalsze zwiększanie go, także dzięki kontynuacji ekoprojektowania opakowań – obecnie już 72 proc. z nich technicznie nadaje się do recyclingu (technically recyclable*). Luka ta stanowi wyzwanie dla całej branży i wynika przede wszystkim z braku infrastruktury do zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych. Współpracujemy z samorządami oraz innymi partnerami, aby tę lukę wypełnić, jednocześnie pracując nad wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań również w tym obszarze – komentuje Joanna Kałużna, communication & corporate affairs lead Poland & Baltics w Unilever.

Przykładowo, wspólnie z firmą Alibaba, gigantem branży e-commerce, Unilever opracował i wdrożył w Chinach maszyny do recyklingu, wykorzystujące sztuczną inteligencję do automatycznej identyfikacji i sortowania tworzyw sztucznych. Ponadto, jeszcze do niedawna nie było możliwości mechanicznego wykrywania i sortowania czarnego plastiku. W 2019 r. Unilever opracował pionierską recepturę czarnego pigmentu, używanego do produkcji butelek z HDPE (polietylenu o wysokiej gęstości) dla kosmetyków TRESemme i Lynx (Axe). Dzięki zastosowaniu innowacyjnej formuły, pigment jest widoczny dla maszyn segregujących – w konsekwencji tony plastiku nie trafiają do odpadów mieszanych, lecz zostają poddane recyklingowi. W trosce o ochronę środowiska firma postanowiła podzielić się tą innowacyjną formułą z innymi producentami. – Jednak, aby transformacja z modelu linearnego na cyrkularny była możliwa, potrzeba globalnej współpracy między wszystkimi interesariuszami – rządami, biznesem, konsumentami i światem nauki – dodaje Joanna Kałużna.

Wszystkie te działania nie osiągną potrzebnej skali bez wsparcia ze strony polityk publicznych. To one tworzą środowisko sprzyjające nowym modelom opakowań – w tym ustalanie standardów, wskaźników i zachęt zarówno dla producentów, jak i konsumentów. W ramach Biznesowej Koalicji na rzecz Globalnego Traktatu w sprawie Tworzyw Sztucznych, Unilever opowiada się za wypracowaniem globalnych, zharmonizowanych zasad dla tego obszaru. Prace nad takim dokumentem są prowadzone przez państwa ONZ oraz organizacje pozarządowe i biznesowe.

*W porównaniu do roku bazowego 2021. Emisje z zakresu trzeciego odnoszą się do pośrednich emisji gazów cieplarnianych, które mają miejsce poza bezpośrednią działalnością przedsiębiorstwa, ale są powiązane z jego łańcuchem wartości.
*„recyclable” – termin odnosi się do materiałów, które po zużyciu można zebrać, posortować i przetworzyć w celu recyklingu w celu uzyskania nowych produktów lub materiałów; materiały te można poddać recyklingowi przy użyciu istniejącej infrastruktury i technologii recyklingu.
*„recycled” – materiał określony jako „poddany recyklingowi” oznacza, że przeszedł on proces, podczas którego został zebrany, posortowany, przetworzony i przekształcony w nowy produkt lub materiał; materiały pochodzące z recyklingu to takie, które zostały usunięte ze strumienia odpadów i ponownie przetworzone w celu wytworzenia nowych produktów, przedłużając w ten sposób ich cykl życia i zmniejszając zapotrzebowanie na pierwotne zasoby.
*„technically recyclable” – termin określa materiały, które posiadają właściwości fizyczne lub skład chemiczny niezbędne do recyklingu, ale mogą napotkać praktyczne wyzwania lub ograniczenia w procesie recyklingu; materiały te mogą być trudne do recyklingu ze względu na takie czynniki jak zanieczyszczenie, brak odpowiedniej infrastruktury do recyklingu lub złożoność procesu recyklingu.