TOUS z odnowioną certyfikacją RJC 

Certyfikat RJC, ponownie przyznany TOUS, potwierdza konsekwentne zaangażowanie marki w strategię zrównoważonego rozwoju oraz zapowiada intensyfikację jej zobowiązań, obejmujących trzy kluczowe obszary: ludzie, planeta, rzemiosło.

Z początkiem 2024 roku TOUS dokonało odnowienia certyfikacji nadanej w ramach Responsible Jewellery Council (RJC) – organizacji ustanawiającej standardy etycznych praktyk biznesowych oraz odpowiedzialnego łańcucha dostaw w branży jubilerskiej i zegarmistrzowskiej na skalę globalną. Pomyślne przejście przez proces audytu potwierdziło kompleksowe zaangażowanie marki w zrównoważony rozwój.

Certyfikat RJC uznaje zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój, etykę biznesu ochronę środowiska, praw człowieka i transparentność korporacyjną. Warunkiem certyfikacji jest implementacja wytycznych w obszarze zrównoważonego rozwoju ustalonych przez RJC, będącego członkiem ISEAL Alliance. Audyt obejmował przegląd wielu procesów, m.in. w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw, produkcji, praw człowieka, warunków pracy, zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, zgodności z lokalnymi wymogami i dotyczącymi operowania metalami szlachetnymi oraz odpowiedzialnych praktyk w pozyskiwaniu surowców.

W TOUS robimy wszystko, aby cele stały się rzeczywistością. Dlatego jesteśmy bardzo zaangażowani w zrównoważony rozwój i wdrażamy strategię, która umożliwia nam podążanie tą drogą. W tym kontekście odnowienie certyfikatu RJC, jednej z najbardziej prestiżowych instytucji w branży, jest powodem do świętowania i mobilizuje nas do dalszej pracy, abyśmy byli wzorem jako firma, która stosuje odpowiedzialne praktyki biznesowe – podkreśla Rosa Tous, corporate vice-chairwoman oraz reach and relevance officer w TOUS.

Zrównoważony rozwój stanowi kluczowy element dla TOUS, jako firmy rodzinnej, która przyjmuje przyszłościowe podejście do budowy dziedzictwa. Firma w pełni angażuje się w Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) zdefiniowane przez Agendę 2030 ONZ (SDGs 4, 8, 10, 12, 13, 16 i 17), opierając się na trzech filarach: ludziach, planecie i rzemiośle.