„TAK dla niezależnego życia” – ruszyła pierwsza ogólnopolska kampania promująca Asystencję Osobistą Osób z Niepełnosprawnościami

fot. mat. prasowe

Właśnie wystartowała pierwsza ogólnopolska kampania społeczna, która nagłaśnia temat asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami i promuje powstały niedawno Standard Asystencji Osobistej.

Asystencja osobista to jedyne rozwiązanie, które zapewnia osobom z niepełnosprawnościami prowadzenie niezależnego życia. Celem najnowszej kampanii stworzonej przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) jest dotarcie do jak największego grona Polek i Polaków z bardzo ważną potrzebą – samodzielności. Realizacja wolności i praw człowieka na równi z innymi powinno być normą, nie przywilejem. Dlatego właśnie tak istotna jest rola asystentów osobistych, których praca umożliwia osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym czy kulturalnym.

AOON jest rozwiązaniem niezwykle potrzebnym i długo wyczekiwanym przez osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziców oraz bliskich. W Polsce usługa ta obecnie finansowana jest w sposób konkursowy, a nie ciągły, co powoduje, że nie każda osoba z niepełnosprawnością ma gwarancję dostępu do asystencji. Ograniczona jest również m.in. możliwość wyboru asystenta przez osobę z niepełnosprawnością, zakres wsparcia oraz wiek osób, którym asystencja przysługuje. W celu uporządkowania tych oraz wielu innych istotnych kwestii związanych ze świadczeniem asystencji osobistej w Polsce, powstał Standard AOON, zbiór propozycji oraz zasad, dzięki którym asystencja osobista będzie mogła działać w zgodzie z indywidualnymi potrzebami osób z niepełnosprawnościami. Kolejnym krokiem na drodze do zmian jest stworzenie ustawy, która zagwarantuje wszystkim osobom z niepełnosprawnościami prawo do usługi i niezależnego życia – podkreśla Monika Zima-Parjaszewska, prezeska PSONI.

Sercem działań kampanii jest seria trzech spotów, w których występują osoby z niepełnosprawnościami oraz towarzyszący im w roli asystentów aktorzy. Scenki z ich codziennego życia pokazują, jak niezależnie i samodzielnie mogą funkcjonować.


Zależało nam, aby kampania miała nie tylko emocjonalny, ale przede wszystkim optymistyczny i otwarty przekaz. W nieco przewrotny, zaskakujący sposób staraliśmy się odkryć przed widzami, czym jest asystencja osobista i uświadomić, jak ogromny ma ona wpływ na niezależne życie osób z niepełnosprawnością. Jesteśmy niezwykle dumni, że po raz kolejny wiedzę i doświadczenie naszego zespołu mogliśmy wykorzystać dla dobra inicjatyw, które sprawiają, że rzeczywistość wokół nas staje się bardziej dostępna – mówi Artur Karwala, creative group head w Agencji Nie Do Ogarnięcia.

Od samego początku moim założeniem było, aby proces tworzenia spotów z udziałem naszych bohaterów przebiegał w atmosferze autentyczności, czyli nie różnił się specjalnie od pracy, którą wykonujemy na co dzień. Niezależnie bowiem od tematyki kampanii, każdy docenia autentyczny humor, bezpośredniość, ludzkie, naturalne emocje, swobodę w wyrażaniu siebie. Chcieliśmy stworzyć takie środowisko pracy i myślę, że ten stan i te emocje przełożyły się na efekt końcowy – mówi Mateusz Miszczyński, reżyser spotów reprezentowany przez Papaya Roster.

Działania realizowane będą również w radiu i w mediach społecznościowych oraz za pośrednictwem podstrony psoni.org.pl/aoon, na której można pobrać Standard Asystencji Osobistej osób z niepełnosprawnościami.

Twórcą kampanii jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) przy współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Działania w ramach kampanii obejmują m.in. spoty telewizyjne, radiowe, komunikację w mediach społecznościowych oraz materiały drukowane.

Za koncepcję kreatywną i realizację spotów telewizyjnych, radiowych, reklamę w Internecie oraz działania w mediach społecznościowych odpowiada Agencja Nie Do Ogarnięcia. Spoty zostały wyprodukowane przez Papaya Films. Zrealizowali je twórcy Papaya Roster – reżyser Mateusz Miszczyński, DOP Jakub Stoszek oraz fotograf Robert Ceranowicz. Za zakup mediów odpowiada Grandes Ideas.