Startuje kolejna edycja programu stażowego Papaya Internship Programme

To już trzecia odsłona inicjatywy, która pomaga rozpocząć karierę w branży reklamowej i produkcyjnej. Program powstał, aby pomagać i dzielić się doświadczeniem, kształtując inkluzywne, otwarte na młode talenty środowisko twórcze. Za jego organizację odpowiada dom produkcyjny Papaya Films.

Papaya Internship Programme stawia sobie za cel równe traktowanie bez względu na płeć, wiek, rasę, orientację seksualną, narodowość, obywatelstwo, status cywilny czy niepełnosprawność. Rekrutacja jest prowadzona na całym świecie.

W tej edycji Papaya Films szuka stażystów do ról: advertising production intern oraz graphic design/visual researcher intern.

Papaya Films pomoże również w usuwaniu przeszkód, które mogą pojawić się na drodze osoby zakwalifikowanej do odbycia stażu. Każdy stażysta otrzyma:

  • pomoc w legalizacji pracy;
  • wsparcie w postaci pokrycia 2-miesięcznego kosztu zakwaterowania (w razie potrzeby);
  • miesięczne wynagrodzenie w kwocie 4500 zł brutto;
  • ubezpieczenie zdrowotne;
  • możliwość rozwoju w inkluzywnym, opartym na szacunku miejscu pracy;
  • racjonalne udogodnienia warunków pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób neuroatypowych;
  • możliwość elastycznego czasu pracy i pracy w formie hybrydowej (po uzgodnieniu szczegółów z opiekunem_ką stażysty_ki);
  • kurs językowy (w razie potrzeby).

Rekrutacja będzie prowadzona przez najbliższy miesiąc (do połowy lutego). Staże dla wybranych osób rozpoczną się w marcu i potrwają pół roku. Do programu można się zgłaszać poprzez stronę internship.papaya-films.com.