Spektakl Teatru Wielkiego w Poznaniu „Łabędzie” oficjalnie rozpoczął kampanię społeczną „Osoba z_”.

24 kwietnia br. w przestrzeni Bohema2.8 po raz pierwszy w Warszawie wystawiono spektakl, który otrzymał nagrodę publiczności Fedora Prizes Biennale. „Łabędzie” w reżyserii i choreografii Tobiasza Sebastiana Berga to wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym biorą udział osoby z niepełnosprawnościami, głównie osoby niewidzące lub słabowidzące. Wydarzenie to oficjalne rozpoczęcie kampanii społecznej Osoba z_, której autorem jest agencja 2KOMA7. Z inicjatywy agencji spektakl mogła zobaczyć również publiczność w Warszawie. Inicjatywa zyskała duże zaangażowanie partnerów, mediów i osób, które mogą wykorzystać swoje zasięgi do promocji sztuki bez barier. Kampania uzyskała Honorowy patronat Prezydenta m. st. Warszawy.

Wystawiony w nowej przestrzeni eventowej Bohema2.8 spektakl jest świadectwem wyjątkowej artystycznej innowacji, angażującej osoby z niepełnosprawnościami w roli głównych artystów. Tobiasz Sebastian Berg, reżyser spektaklu jako pierwszy Polak otrzymał za to przedsięwzięcie prestiżową nagrodę Fedora. Na wydarzenie tłumnie przybyły osoby zaangażowane w kwestie społeczne, przedstawiciele mediów oraz osoby publiczne, m. in. Lara Gessler, Katarzyna Zawadzka, Olga Bołądź, Paweł Deląg, Krzysztof Jankowski Jankes, Damian Michałowski, Ola i Justyna Nowak, Kasia Sokołowska, Wojtek Sawicki, czy Małgorzata Szumowska, dyrektorka Niewidzialnej Wystawy. Artystyczny wieczór poprowadziła Kamila Kalińczak.

Spektakl Łabędzie rozpoczyna bardzo ważną kampanię społeczną Osoba_z. – Kampania powstała, ponieważ jesteśmy świadomi, iż w dyskursie publicznym osoby z niepełnosprawnościami są wciąż odbierane głównie przez pryzmat ich niepełnosprawności, a w mowie wciąż funkcjonuje niepoprawne określenie „osoby niepełnosprawne”, a przecież to osoby „z niepełnosprawnością”. Poprzez kampanię zwracamy uwagę na sposób naszej komunikacji, pamiętając, że słowa mogą ograniczać, ale i dawać wolność i widoczność – mówi Ewelina Spólna, inicjatorka kampanii, właścicielka agencji 2KOMA7.

Kampanii Osoba z_ towarzyszy spot, który pokazuje proces przygotowań do spektaklu z perspektywy jednej z jego uczestniczek i głównej bohaterki spotu, Gosi. To, co widzimy, to próba oddania tego, jak widzą i co czują osoby niewidzące lub słabowidzące. Autorzy kampanii chcą także zwrócić uwagę, na fakt, że „niepełnosprawność” to tylko jedno z wielu słów, które nas określają: „Pokazać swoje emocje, co czuję i jak czuję. Po to to robię. By ktoś zobaczył mnie. A nie moją niepełnosprawność”. Te słowa bohaterki spotu, Gosi, podkreślają jak kluczowy jest przyimek „z”. Niepełnosprawność jest tylko jedną z wielu cech i nie definiuje ona tego, kim jesteśmy.

Osoba z niepełnosprawnością to tak jak każdy, osoba z marzeniami, z porażkami, z małego miasta, z poczuciem humoru, z pomysłem na siebie, z apetytem na więcej. Kampania Osoba z_ podkreśla, że każdemu z nas towarzyszy wiele określeń, które są naszym dopełnieniem.

Spot Osoba z_ można obejrzeć na dedykowanej kampanii stronie www.OsobaZ.pl, na której znajdują się również treści edukacyjne związane z szerzeniem inkluzywności. Poprzez stronę internetową można także w symboliczny sposób podpisać deklarację, by dać widoczność osobom z niepełnosprawnościami i w ten sposób aktywnie przyłączyć się do akcji społecznej. Kolejnym etapem kampanii będzie publikacja Dziennika Dobrych Praktyk, który powstaje we współpracy z partnerem merytorycznym kampanii.

Partnerem merytorycznym kampanii Osoba z_ jest United Nations Global Compact Network Poland, polskie biuro największej na świecie inicjatywy angażującej biznes w działania na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Patronatem honorowym akcję objął Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa. Partnerem kampanii jest Teatr Wielki w Poznaniu, który odpowiada za projekt i produkcję spektaklu, a partnerem medialnym został Onet. Dzięki New Age Media spot będzie można obejrzeć w sieci kin Cinema City. W swojej nowej przestrzeni eventowej uczestników spektaklu gościł partner BOHEMA2.8.

Osoba z_ to kampania, która wnosi nową perspektywę opowiadania historii osób z niepełnosprawnością. Priorytetem akcji jest tworzenie społeczeństwa, w którym każdy może czuć się widoczny, doceniony i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i artystycznym.