Sebastian Hejnowski został szefem regionu wschodniego EMEA w grupie SEC Newgate

fot. mat. prasowe

Grupa SEC Newgate ogłosiła nową strukturę organizacyjną. Globalny zespół kierowniczy wyższego szczebla obejmie zarządzanie nad regionami Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej i Południowej, zachodniego i wschodniego EMEA i APAC. Celem powołanego zespołu jest dążenie do realizacji ambitnych planów dotyczących międzynarodowego rozwoju sieci.

Do nowych szefów regionów należą:

  • Sebastian Hejnowski, CEO SEC Newgate CEE, który został szefem regionu wschodniego EMEA, obejmującego kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Bałkany i Zatokę Perską;
  • Emma Kane, CEO SEC Newgate UK i zastępca CEO Grupy, która została mianowana szefem regionu zachodniego EMEA (obejmującego Brukselę, Francję, Niemcy, Włochy, Holandię, Hiszpanię i Wielką Brytanię);
  • Jon Silvan, partner założyciel i dyrektor generalny Global Strategy Group oraz Jefrey Pollock, partner założyciel i prezes Global Strategy Group, którzy zostali współprzewodniczącymi regionu Ameryki Północnej SEC Newgate;
  • Brian Tyson, CEO SEC Newgate Australia i zastępca CEO Grupy, który pozostaje szefem regionu APAC, obejmującego Australię, Wielkie Chiny i Singapur.

Piąty region, obejmujący Amerykę Środkową i Południową, będzie tymczasowo zarządzany przez CEO Grupy, Fiorenzo Tagliabue.

Nasza nowa strategia jest skoncentrowana na wzroście organicznym i umiędzynarodowieniu działalności Grupy. Decyzja o przyjęciu dodatkowej warstwy zarządczej w globalnej strukturze przełoży się na zwiększenie naszej efektywności operacyjnej i docelowo przyniesie korzyści zarówno naszym klientom, jak i pracownikom na całym świecie. Powołane kierownictwo wyższego szczebla będzie odpowiedzialne za przyspieszanie procesu osiągnięcia pozycji międzynarodowego lidera w zakresie prowadzonej przez nas działalności – powiedział CEO SEC Newgate, Fiorenzo Tagliabue..

Nowe stanowiska kierownicze będą podlegać bezpośrednio CEO Grupy. Szefowie regionów będą odpowiedzialni za wyszukiwanie nowych możliwości biznesowych i tworzenie inicjatyw koordynacji biznesowej, identyfikację oraz rozwój talentów, integrację w ramach międzynarodowej działalności oraz wsparcie we wdrażaniu projektu optymalizacji biznesowej SEC Newgate rozpoczętego pod koniec 2022 roku.

Menedżerowie, którzy zostali dziś mianowani – i którym chciałbym podziękować za gotowość do przyjęcia dodatkowej pracy i obowiązków – są doświadczonymi członkami naszej organizacji i wnieśli znaczący wkład w nasz rozwój. Oczekuję, że w niedalekiej przyszłości powołam kolejnego szefa regionu Ameryki Środkowej i Południowej – dodał CEO SEC Newgate, Fiorenzo Tagliabue.

Nowa struktura zostanie ponownie zweryfikowana pod koniec 2024 roku