Reklama programmatic dla kampanii społecznych

Ad Fusion promuje bezpłatnie istotne społecznie inicjatywy w ramach autorskiego projektu „Ad Fusion Charity” i dociera do 2 milionów odbiorców z kampaniami dla Rak’n’Roll, Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Schroniska na Paluchu oraz Fundacji Rodzić po Ludzku.

Program „Ad Fusion Charity” został opracowany z myślą o fundacjach i organizacjach pożytku publicznego, które potrzebują wsparcia w zakresie planowania mediów, strategii komunikacji oraz dostępu do wysokiej jakości powierzchni reklamowej. Fundacje mogą skorzystać z tradycyjnych reklam display, jak również z interaktywnych formatów rich media, które podnoszą skuteczność kampanii. Reklamy są wyświetlane bezpłatnie na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych w ramach platformy programatycznej Ad Fusion. Celem programu jest zwiększenie świadomości na temat wybranych problemów społecznych, a także pomoc fundacjom w uzyskaniu widoczności dla ich projektów oraz w pozyskiwaniu wsparcia darczyńców.

Od początku roku spółka Ad Fusion zrealizowała charytatywnie cztery kampanie, docierając do około 2 milionów internautów. Z możliwości bezpłatnej emisji reklam w ekosystemie programmatic skorzystały: organizacja onkologiczna Rak’n’Roll, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która kompleksowo zajmuje się problematyką przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci, działająca na rzecz praw kobiet w porodzie Fundacja Rodzić po Ludzku oraz Schronisko na Paluchu z kampanią „Dzień Bezdomniaka”. Widoczność reklam wyniosła 70%, co świadczy o wysokiej jakości oferowanej powierzchni reklamowej.

Komunikacja wartościowych projektów i akcji charytatywnych powinna być wspierana przez profesjonalne narzędzia marketingowe, których często fundacjom brak – podkreśla Tomasz Kąkol z Ad Fusion. – Jako firma odpowiedzialna społecznie chcemy wykorzystać nasze know-how i technologię, by promować inicjatywy społeczne i mówić o ważnych sprawach –dodaje.

W nadchodzących miesiącach Ad Fusion planuje rozszerzyć program „Ad Fusion Charity”, zapraszając do niego kolejne fundacje i organizacje. Beneficjenci będą mogli skorzystać bezpłatnie z powierzchni reklamowej gwarantującej widoczność kampanii i bezpieczny kontekst dla emitowanych reklam. Ponadto zespół Ad Fusion służy pomocą w zaplanowaniu działań reklamowych i doborze grupy docelowej. Reklamy fundacji mogą docierać do szerokiej publiczności, jak też do precyzyjnie sprofilowanych grup, na przykład do osób zainteresowanych podobnymi inicjatywami.