Program Game4Planet promuje zrównoważoną modę

fot. Unsplash.com

1 000 000 kilogramów zebranych ubrań i ponad 23 miliony ton zaoszczędzonej wody. Program Game4Planet trwa i nie zamierza się zatrzymywać. Cel jest długodystansowy – chodzi o przyszłość naszego środowiska i planety.

Liczby alarmują. Według danych opublikowanych przez Komisję Europejską* , rocznie, w Polsce aż 2,5 mln ton wszystkich odpadów stanowią odpady tekstylne. Chociaż połowa z nich nadaje się do odzysku, to tak się nie dzieje. Zaledwie 6% rynku tekstylnego jest zagospodarowane, co oznacza, że szansę na ponowne wykorzystanie bezpowrotnie tracą setki tysięcy ton ubrań.

W odpowiedzi na te wyzwania powstał Game4Planet, program społeczno-edukacyjny oparty na promowaniu idei gospodarki obiegu zamkniętego. To szansa na drugie, trzecie i kolejne życie ubrań oraz jasny komunikat, że każde działanie ma wpływ na środowisko. Celem programu jest propagowanie etycznego i odpowiedzialnego podejścia do mody, znajdowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie recyklingu i przetwarzanie odpadów tekstylnych.

Game4Planet to program zainicjowany przez VIVE Textile Recycling – lidera branży recyklingu tekstyliów. Działająca od 30 lat VIVE stawia sobie za cel stuprocentowe wykorzystanie odzieży używanej, segregowanej każdego dnia w ilości setek ton, przy wykorzystaniu najnowocześniejszych w Polsce, w pełni skomputeryzowanych linii do sortowania odzieży.

Program Game4Planet w liczbach

3 marca 2022 Game4Planet wystartował w kieleckich sklepach VIVE Profit, aby niedługo później objąć swoim zasięgiem niemal całą Polskę. W praktyce, program opiera się na edukowaniu oraz zachęcaniu konsumentów do oddawania nienoszonych już przez nich ubrań. Klienci mogą przynosić je bezpośrednio do sklepów VIVE Profit, w zamian otrzymując voucher do wykorzystania przy zakupach, a także oddawać podczas wydarzeń realizowanych we współpracy z partnerami. Dotychczas, do ponad 90 punktów na terenie całej Polski oraz podczas zbiórek, konsumenci oddali ponad 100 ton ubrań, dając im tym samym szansę na nowe życie.

Od początku akcji zebraliśmy 1 000 000 kg, z czego 80% tylko w tym roku. Podczas, gdy na półmetku programu, czyli przełomie 2022 i 2023 roku, było to 320 tysięcy kilogramów ubrań, możemy mówić o ogromnym wzroście, świadczącym nie tylko o sukcesie programu, ale także o zwiększającej się świadomości konsumentów – mówi Sylwester Beekhoven, Game4Planet Business Manager.

Edukacja dla przyszłości

Game4Planet to nie tylko zbiórka ubrań, cel projektu to także edukacja i uświadamianie konsumentów o ich realnym wpływie na ekologiczną zmianę w świecie. W ciągu pierwszego roku funkcjonowania programu, w ramach ogólnopolskiej akcji „Mniej Znaczy Więcej!”, Game4Planet współtworzył m.in. cykl eko-lekcji w szkołach na terenie całej Polski, podczas których przedstawiciele programu opowiadali m.in.: o nurcie zero waste, o tym, dlaczego warto korzystać z odzieży z „drugiej ręki” czy o tym, dlaczego moda cyrkularna to moda przyszłości.

Ponadto w ramach inicjatywy Game4Planet, podczas OFF Fashion 2023 Love Planet przeprowadzono warsztaty graficzne, podczas których każdy chętny mógł dowiedzieć się więcej o upcyclingu w teorii i praktyce nakładając wzory linorytowe na ubrania z drugiej ręki.

Game4Planet to program długodystansowy. Cały czas szukamy innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie recyklingu i wprowadzamy je w życie, ale też chcemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem ze wszystkimi, którzy szukają realnych rozwiązań. Naszym celem jest zaangażowanie do działania jak największej liczby osób oraz współpraca z partnerami, którym bliskie są idee gospodarki obiegu zamkniętego – mówi Sylwester Beekhoven

Zebrane w ramach programu Game4Planet ubrania trafiają pod skrzydła VIVE Textile Recycling. To tutaj, podczas wnikliwego procesu sortowania, rozstrzyga się w jakiej formie ponownie wrócą do obiegu. Większość z nich trafia do sklepów, by następnie zyskać drugie życie w szafach konsumentów.

*www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2020/12/story/20201208STO93327/20201208STO93327_pl.pdf