Podsumowanie 2023 i prognozy na 2024: AI w marketingu (cz. 2)

fot. unsplash.com/@googledeepmind

Rok 2023 w świecie sztucznej inteligencji: rewolucja czy ewolucja? Przyglądamy się najważniejszym rozwiązaniom, narzędziom i innowacyjnym kampaniom, a także temu, jakie zmiany nas czekają w kwestii AI w 2024 roku.

AI w marketingu podsumowują i prognozują: Krystian Wydro z Labcon, Daniel Adamus ze Spark Foundry, Aleksandra Bilińska z KODA.ai, Michał Krasnopolski z ASAP&ASAP, Ania Ledwoń z More Bananas.


Tu przeczytasz pozostałe części podsumowania roku 2023.

Krystian Wydro
digital transformation manager Labcon

AI w 2023 roku

Rok 2023 był znaczący dla branży, szczególnie w obszarze algorytmów generatywnej sztucznej inteligencji. Najbardziej przełomowym momentem był gwałtowny wzrost popularności ChatGPT, który został udostępniony publicznie 30 listopada 2022 r. W ciągu tylko dwóch miesięcy platforma ta zdobyła 100 milionów użytkowników, bijąc rekord TikToka, który osiągnął ten wynik w ciągu 9 miesięcy. Wydany 14 marca 2023 ChatGPT w wersji 4.0 ustalił nowe standardy i wyznaczył kierunki rozwoju branży, wprowadzając zaawansowane funkcjonalności m.in. interpretacja i generowanie obrazów oraz dźwięków. OpenAI z ChatGPT wyraźnie wyznacza trend, stymulując konkurencyjne firmy, takie jak Google z Bardem czy Meta z LLama, do przyspieszenia swoich innowacji. To wyraźny przykład, jak dynamiczny i wpływowy jest rynek AI w 2023 roku.

Najciekawsze kampanie i działania marek z wykorzystaniem AI w 2023 roku?

W 2023 roku Coca-Cola wyróżniła się dzięki innowacyjnym kampaniom wykorzystującym Generatywną AI. Ich reklama 'Masterpiece’ ożywiła klasyczne dzieła sztuki, co stało się punktem wyjścia do konkursu 'Create Real Magic’, w którym użytkownicy tworzyli własne obrazy przy użyciu ChatGPT i Dall-e. Dodatkowo, Coca-Cola wprowadziła nowe smaki, opracowane przy pomocy AI, co stanowiło przełom w branży.

Z kolei Fundacja Itaka, we współpracy z Screen Network, skorzystała z AI do pogłębienia zaangażowania w poszukiwaniu zaginionych osób. Na potrzeby kampanii zastosowano technologię deepfake, która umożliwiła ożywienie obrazu osób zaginionych. Celem było przyciągnięcie uwagi odbiorców i uświadomienie im, że postać z ogłoszenia to nie tylko statyczne zdjęcie, ale przede wszystkim osoby, za którymi bliscy wciąż tęsknią.

Wymienione przykłady udowadniają, że sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez marki nie tylko w celach zwiększenia wyników biznesowych, ale również w działaniach prospołecznych. Sposób w jaki marki wykorzystują AI podkreśla wszechstronność i wpływ tej technologii w komunikacji marketingowej oraz w codziennym życiu.

Narzędzia AI z 2023 roku, które polecasz

Wybór narzędzi opartych na generatywnej AI zależy od konkretnych potrzeb i branży. Nie będę wspominał o oczywistościach jak ChatGPT, Midjourney czy Runway. Oto pięć narzędzi, które znacząco ułatwiają mi pracę:

 • letsrecast.ai: Jest to innowacyjne narzędzie do podsumowywania treści i przekształcania ich w formę wywiadu. Idealne do szybkiego wglądu w artykuł.
 • pika.art: Nowy gracz na rynku generatorów wideo, stanowiący konkurencję dla Runway. Ma możliwość zarówno generowania filmu ze zdjęcia jak i na podstawie wpisanego promptu.
 • magnific.ai: To narzędzie rozwiązuje problem małych rozmiarów obrazów generowanych przez AI, umożliwiając ich efektywne powiększanie bez utraty jakości.
 • visla.us: W połączeniu z pluginem do chatGPT, Visla pozwala na tworzenie wstępnych szkiców materiału wideo na podstawie tekstu.
 • opus.pro: Niezwykle przydatne narzędzie do przetwarzania długich materiałów wideo na krótsze formaty, idealne do udostępniania w mediach społecznościowych. Ułatwia adaptację treści do różnych platform, zwiększając ich zasięg i zaangażowanie.

AI w 2024 roku

W przyszłym roku 2024, oprócz rosnącego zainteresowania generatywnym wideo, możemy się spodziewać postępów w innych obszarach AI, takich jak ulepszanie algorytmów przetwarzania języka naturalnego czy rozwój autonomii robotów. Ważne będzie również śledzenie, jak rozwijają się globalne inicjatywy, zwłaszcza w Chinach. Do gry w dziedzinie AI wchodzą również wiodące kraje Bliskiego Wschodu, takie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Arabia Saudyjska, które zapowiedziały rozwój dużego, otwartego modelu AI. Kluczowe będzie monitorowanie, jak rozwój infrastruktury technologicznej, w tym nowych typów procesorów, będzie wspierać te zaawansowane aplikacje AI. Równie istotne będą kwestie etyczne i regulacyjne, które będą kształtować przyszłość AI w kontekście odpowiedzialnego użytkowania.

Daniel Adamus
senior digital strategy & innovation manager Spark Foundry

AI w 2023 roku

W 2023 roku na rynku mieliśmy do czynienia z wieloma ciekawymi rozwiązaniami, wdrożeniami i zmianami, które wykorzystują AI w marketingu. Oto kilka konkretnych przykładów:

 • Personalizacja reklam. AI jest wykorzystywana do personalizacji reklam w oparciu o dane o użytkownikach, takie jak ich zainteresowania, historia zakupów i lokalizacja. Dzięki temu reklamy są bardziej trafne i skuteczne. Przykładem firmy wykorzystującej AI do personalizacji reklam jest Google, która wykorzystuje swoje algorytmy do wyświetlania użytkownikom reklam, które są dla nich najbardziej interesujące.
 • Automatyzacja marketingu. AI jest wykorzystywana do automatyzacji wielu zadań marketingowych, takich jak wysyłanie e-maili marketingowych, tworzenie kampanii reklamowych i zarządzanie mediami społecznościowymi. Dzięki temu marketingowcy mogą zaoszczędzić czas i skupić się na bardziej kreatywnych zadaniach. Przykładem firmy wykorzystującej AI do automatyzacji marketingu jest IBM, która oferuje rozwiązanie Watson Marketing, pomagająca automatyzować procesy marketingowe. Z podwórka Publicis Groupe warto wskazać nagrodzoną kampanię BLIK, gdzie nasza autorska nakładka na ChatGPT– Entity, została wykorzystana do przygotowania o wiele większej liczby wariantów reklam w działaniach SEM.
 • Inteligentna analiza danych. AI jest wykorzystywana do analizy dużych zbiorów danych marketingowych w celu uzyskania wglądu w zachowania klientów i efektywność kampanii marketingowych. Dzięki temu marketingowcy mogą lepiej zrozumieć swoich klientów i podejmować bardziej świadome decyzje marketingowe. Przykładem firmy wykorzystującej AI w tym celu jest Amazon, która wykorzystuje swoje algorytmy do analizy danych o zakupach klientów w celu personalizacji ofert.

Najciekawsze kampanie i działania marek z wykorzystaniem AI w 2023 roku

W 2023 roku mieliśmy do czynienia z wieloma ciekawymi kampaniami i działaniami marek z wykorzystaniem AI. Oto kilka przykładów, odnoszących się do obszarów, w których już dziś sztuczna inteligencja może wspierać życie marketera:

 • Kampania „Makeup Genius” marki L’Oréal. Kampania ta wykorzystuje technologię AI do wirtualnego makijażu. Dzięki niej użytkownicy mogą sprawdzić, jak dany produkt będzie wyglądał na ich twarzy, jeszcze zanim go kupią. Kampania okazała się bardzo popularna i została nagrodzona wieloma nagrodami.
 • Kampania „Virtual Try-On” marki Nike wykorzystuje technologię AI do wirtualnej przymiarki butów. Dzięki niej użytkownicy mogą zobaczyć, jak dany model butów będzie wyglądał na ich nogach, jeszcze zanim go kupią. Kampania okazała się również bardzo popularna i została nagrodzona wieloma nagrodami.
 • Kampania „Shopify AI”, która przedstawia, jak firma Shopify wykorzystuje AI do automatyzacji i personalizacji marketingu dla swoich klientów. Dzięki AI Shopify może m.in. automatycznie generować reklamy, które są dopasowane do zainteresowań klientów, oraz personalizować oferty i treści marketingowe.
 • Kampania „AI for Good” firmy Google, przy której możemy zobaczyć, jak Google wykorzystuje AI do rozwiązania różnych problemów społecznych, takich jak zmiany klimatyczne, głód i bieda. Dzięki AI Google może m.in. monitorować stan środowiska, prognozować plony i wspierać edukację.
 • Kampania „AI-powered customer service” firmy Amazon pokazuje, jak Amazon wykorzystuje AI do obsługi klienta, na przykład może automatycznie odpowiadać na pytania klientów, rozwiązywać problemy i udzielać porad.
 • Kampania „AI-powered marketing automation” firmy Salesforce przedstawia, jak firma Salesforce wykorzystuje AI do automatyzacji marketingu. Dzięki AI Salesforce może m.in. automatycznie wysyłać e-maile marketingowe, tworzyć kampanie reklamowe i śledzić wyniki marketingowe.
 • Kampania „AI-powered data analytics” firmy IBM, która pokazuje jak firma IBM wykorzystuje AI do analizy danych. Dzięki AI IBM może m.in. uzyskiwać wgląd w zachowania klientów, efektywność kampanii marketingowych i wpływ marketingu na wyniki biznesowe.

Narzędzia AI z 2023 roku, które polecasz

Oczywiście GAI możemy wykorzystywać praktycznie wszędzie, dzięki prostemu faktowi, że jest to komunikacja z maszyną za pomocą języka naturalnego – rozmawiamy z nią jak z człowiekiem. Pozostając jednak w świecie marketingu:

 • DALL-E 3 to nowy model generatywny opracowany przez OpenAI, który potrafi generować realistyczne obrazy na podstawie tekstu. DALL-E 3 może być wykorzystywany do różnych celów, takich jak tworzenie grafiki marketingowej, projektowanie produktów lub tworzenie wirtualnych światów.
 • Midjourney to podobne narzędzie do DALL-E 3, które również potrafi generować realistyczne obrazy na podstawie tekstu. Midjourney jest jednak bardziej intuicyjne w użyciu i oferuje szerszy zakres możliwości.
 • ChatGPT to chatbot opracowany przez OpenAI, który potrafi generować realistyczne i kreatywne teksty na różne tematy – w zasadzie przedstawianie tego rozwiązania jest czystą formalnością, bo to jego pojawienie się zaczęło szum rok temu. ChatGPT może być wykorzystywany do różnych celów, takich jak obsługa klienta, tworzenie treści marketingowych lub pisanie artykułów. Co więcej, jest też jednym z najpopularniejszych rozwiązań AI wykorzystywanych jako baza nowych produktów firm trzecich – zapewnia łatwe środowisko niezależne od głównej bazy danych, dzięki czemu nie trzeba się obawiać wycieku własnych danych wrażliwych przy odpowiednim podłączeniu serwera. Entity wykorzystywane w Publicis Groupe Polska stanowi właśnie stosownie zmodyfikowaną wersję rozwiązań OpenAI, która zasila wiele spośród naszych nowych wdrożeń w obszarze AI.
 • Neuron Writer to narzędzie do tworzenia i optymalizacji SEO tekstów blogowych. Neuron Writer wykorzystuje sztuczną inteligencję do generowania wysokiej jakości treści, które są zarówno interesujące, jak i zgodne z wytycznymi SEO.
 • MyReport by Alaba.ai to narzędzie do generowania raportów na podstawie researchu AI internetu. MyReport wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy dużych zbiorów danych i generowania raportów, które są zarówno wyczerpujące, jak i łatwe do zrozumienia.

AI w 2024 roku

Zdecydowanie 2024 r. może rozpocząć dla marketingowców okres „do or die”, ponieważ poziom automatyzacji zapewniany przez AI i jego dostępność sprawi, że organizacje bez zdolności w tym obszarze zaczną powodować odstawanie od konkurencji. Rok 2023 przyniósł w wielu firmach powstanie specjalistycznych komórek odpowiedzialnych za rozwój rozwiązań opartych na AI – jako inicjator i koordynator interdyscyplinarnego zespołu GAI w Publicis Groupe mam przyjemność patrzeć, jak zróżnicowane projekty powstają i jak bardzo staje się już to częścią naszej codziennej pracy. Sam nie wyobrażam sobie już nawet pisania makr w Excel „ręcznie”.

Widzę 3 główne obszary, gdzie marki będą mogły najwięcej wygrać:

 • AI będzie wykorzystywana do tworzenia bardziej kreatywnych i angażujących treści marketingowych, np. do generowania realistycznych obrazów, filmów i treści pisanych, które będą dostosowane do zainteresowań i potrzeb odbiorców.
 • AI przyda się do tworzenia bardziej skutecznych kampanii marketingowych i targetowania reklam do odpowiednich odbiorców, dostosowywania treści reklamowych do zainteresowań odbiorców oraz śledzenia skuteczności kampanii marketingowych.
 • AI będzie wykorzystywana również do poprawy obsługi klienta, na przykład, do odpowiadania na pytania klientów, rozwiązywania problemów i udzielania porad. Obecnie odpowiedzi jeszcze mogą odstawać od oczekiwań marki i potem stanowić wyzwanie dla zespołów kryzysowych, ale sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie.

Z całą pewnością też utrzyma się wyścig zbrojeń pomiędzy głównymi graczami na rynku: Google ostatnio zaprezentował Gemini AI, które z materiałów prasowych wygląda jak poważnych konkurent dla OpenAI. Jednocześnie pamiętajmy, że wraz z doświadczeniem na rynku i przybywaniem ekspertów, nowe rozwiązania będą wyrastały jak grzyby po deszczu.

Aleksandra Bilińska
head of customer success w KODA.ai

AI w 2023 roku

Nie będę oryginalna, mówiąc, że największą zmianą w AI w 2023 r. stał się szeroki dostęp do dużych modeli językowych, takich jak ChatGPT. Jesteśmy świadkami jednego z największych przełomów w działaniu internetu, dotykającego każdego z nas i który już teraz, w większym lub mniejszym stopniu, ma przełożenie na codzienne życie – zarówno pozytywne, jak i negatywne. Dla wielu osób, ChatGPT jest pierwszą stycznością ze sztuczną inteligencją, co może łączyć się z niepokojem, jak już wkrótce wyglądać będzie np. rynek pracy. Nie pomaga w tym duża część mediów, tworząca świetnie klikające się, dystopijne przewidywania dalszego rozwoju AI. Z pewnością, na każdym poziomie zmieniają się wymagane kompetencje i sposób myślenia. Jeszcze ważniejsze jest kształcenie ludzi w kontekście korzystania z internetu – analizowania prawdziwości materiałów, które do nas docierają i świadomości tego, na co już teraz pozwala technologia.

Najciekawsze kampanie i działania marek z wykorzystaniem AI w 2023 roku

NAOKO – polska marka NAOKO jako pierwsza stworzyła kolekcję ubrań, angażując do współpracy klientki oraz… sztuczną inteligencję. Dzięki wyborom użytkowniczek marki (materiałów, wzorów, krojów wybranych na podstawie webinarów i warsztatów), powstała limitowana seria ubrań, których wizualizacje stworzyła AI.

Nieskromnie przywołamy też dwa nasze wdrożenia. Pierwsze dla Komputronik, gdzie kreatywność ChatGPT wykorzystaliśmy do tego, aby na podstawie kilku wcześniejszych wyborów użytkownika, wygenerował personalizowaną historię obracającą się dookoła wyruszenia w kosmos po promocje. Nie mogło zabraknąć aspektu sprzedażowego, dlatego też zaraz po storytellingu, użytkownicy otrzymywali listę dopasowanych do ich wyborów promocji z akcji Black Friday.

Drugie dla Portu Lotniczego Wrocław, gdzie wdrożyliśmy Chatlotkę, która dzięki swojej ogromnej bazie wiedzy ogólnej, ale i promptowi rozbudowanemu o aktualne dane dotyczące wrocławskiego lotniska (kierunki lotów, cennik parkingu czy usługi VIP), jest gotowa odpowiedzieć na każde pytanie dotyczące planowania urlopu z wrocławskiego lotniska. To połączenie największych zalet dużych modeli językowych – kreatywności i łączenia kontekstów, z merytorycznym, istotnym biznesowo wkładem klienta.

Narzędzia AI z 2023 roku, które polecasz

 • Bazowy ChatGPT – jedno narzędzie w przeróżnych kontekstach – od inspiracyjnego, przez tworzenie bazy do tekstów (od krótkich, do rozbudowanych), makro do Excela, przetwarzania danych, generowania fraz czy odmian przydatnych do treningów chatbotów czy innych dużych baz…
 • Jasper.AI i Copy.AI – dodatkowe narzędzia do generowania tekstów
 • DALL-E i Stable Diffusion – w naszej ocenie najlepsze narzędzia do generowania grafik

AI w 2024 roku

2023 rok stał pod znakiem, często nagłego, zainteresowania AI wśród…dosłownie każdego. Nie ma chyba firmy, która przynajmniej nie zastanawiała się nad tym, jak mogłaby wykorzystać generative AI czy to w ramach codziennej pracy specjalistów, czy zewnętrznych kampanii – zarówno do celów marketingowych/komunikacyjnych, jak i ostatecznie – do szukania oszczędności. Zainteresowanie na pewno nie minie, ale spodziewamy się, że będzie dużo bardziej przemyślane od strony organizacji. Mamy na rynku coraz więcej doświadczeń, coraz więcej specjalistów, a wykorzystanie AI, tak jak każdego innego narzędzia, musi prowadzić za sobą na koniec dnia konkretne wyniki biznesowe. W kolejnym roku niezwykle ważne będzie dążenie do jak najbezpieczniejszego użycia AI w zastosowaniach komercyjnych. Prace nad halucynacjami, ale także wydajnością systemów np. OpenAI, które w tej chwili mogą nie radzić sobie z natężonym ruchem, czy uregulowania kwestii bezpieczeństwa i przetwarzania danych (szczególnie na terenie Unii Europejskiej) to aspekty, o których nie można zapominać, wprowadzając najnowsze rozwiązania do biznesu. Dodatkowo, co ważne już także prywatnie dla każdego z nas, będzie to kluczowy rok pod kątem etyki i tego, jak AI jest wykorzystywane i uregulowane, bo z jego wielką siłą idą także wielkie zagrożenia jak np. coraz łatwiejszy do stworzenia deepfake, które mogą sprawić, że korzystanie z internetu będzie jeszcze trudniejsze pod kątem oceny prawdziwości informacji, niż do tej pory.

Michał Krasnopolski
creative director ASAP&ASAP

AI w 2023 roku

Dość trudno mówić o zmianach na rynku AI w 2023 r., jeśli – przynajmniej z punktu widzenia naszej branży – w 2022 r. rynek ten jeszcze nie istniał. Generative AI wdarł się w 2023 r. przebojem i w przeciągu paru miesięcy na zawsze odmienił marketingowy świat. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do tego rozwiązania, że traktujemy je teraz jak coś oczywistego. Przypomnę: w 2022 r. DALL-E generował dość infantylne grafiki; w Midjourney powstawały piękne obrazy, ale przypominały bardziej twórczość Beksińskiego; dostęp do modeli językowych GPT możliwy był jedynie przy użyciu API (czyt. w praktyce nikt z tego nie korzystał).

Także dla mnie najciekawszymi rozwiązaniami 2023 r. są large language models (LLMs) z ChatGPT na czele, a tuż za nim modele text-to-image, jak np. Midjourney czy Stable Diffusion.
Dzięki tym technologiom możliwe stało się tworzenie kreacji zarezerwowanych dotychczas jedynie dla wysokobudżetowych projektów.

Najciekawsze kampanie i działania marek z wykorzystaniem AI w 2023 roku

U mnie na pierwszym miejscu jest kampania Deutsche Telekom, ze stworzoną deepfake’owo dziewięcioletnią dziewczynką o imieniu Ella, ostrzegającą przed udostępnianiem zdjęć w sieci. Autentycznie kasowałem zdjęcia mojej córki z sociali po obejrzeniu tej reklamy.

Na drugim miejscu spot Coca-Coli z początku roku: „Masterpiece”, w którym producenci ożywili za pomocą AI jedne z najbardziej znanych na świecie obrazów i rzeźb.

A z naszego podwórka na wyróżnienie na pewno zasługuje teledysk Brodki, Króla, Igo i Miuosha dla Tymbarku: „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”.

Narzędzia AI z 2023 roku, które polecasz

Pozwolę sobie ominąć tu oczywiste rozwiązania typu ChatGPT czy Midjourney.

 • Generative Fill w Photoshopie – poszerzanie kadrów w końcu przestało być problemem. Niezastąpione narzędzie w sytuacji, gdy z pionowego zdjęcia potrzebujemy szybko zrobić poziom;
 • Może to niekoniecznie generative AI, ale polecam serwis Auphonic.com używający AI do automatycznego tuningu i czyszczenia dźwięku;
 • Niestandardowe modele GPT w ChatGPT – można stworzyć własnego asystenta, nadać mu odpowiednią osobowość, zaprogramować mu odpowiednie instrukcje, wgrać mu dowolne dokumenty w celu wpojenia konkretnej wiedzy;
 • Topaz Gigapixel AI – narzędzie do upscale’owania obrazów. Połączenie funkcji ‘Upscale 4x’ w Midjourney plus Gigapixel AI daje nam wydruk wielkoformatowy;
 • HeyGen – narzędzie AI do generowania filmów z fikcyjnym (lub własnym) awatarem oraz do tworzenia fikcyjnych (lub własnych) głosów na podstawie tekstów, oczywiście w dowolnym języku.

AI w 2024 roku

Generative AI na pewno będzie się coraz szybciej rozwijać, ale odwrotnie proporcjonalnie będzie się rozwijać infrastruktura niezbędna do poprawnego działania LLMs. Z tego też względu OpenAI zablokował ostatnio nowym użytkownikom dostęp do ChatGPT Plus, z najnowszym modelem GPT-4.

Niewykluczone, że silniki text-to-image zaczną generować obrazy w jeszcze większej rozdzielczości. Prawdopodobnie tempo rozwoju technologii text-to-video zaskoczy nas wszystkich.

Pewnie na dobre rozgorzeje konflikt o prawa autorskie między autorami generative AI a twórcami dzieł, które posłużyły do wytrenowania algorytmów AI.

W kwestii bezpieczeństwa drażliwym tematem pozostanie wykorzystanie wizerunku w generowanych obrazach i filmach. Coraz trudniej będzie odgadnąć, czy zdjęcie, artykuł lub film zostały stworzone przez człowieka. Świetnym przykładem było wygenerowane w Midjourney zdjęcie przedstawiające Papieża Franciszka w puchowej kurtce Balenciaga, które obiegło cały świat. W związku z tym konieczne będzie wypracowanie odpowiednich ustaw regulujących użycie AI oraz narzędzi wynajdujących fake’owy content i prawidłowo je oznaczających.

Ciekawym momentem będzie na pewno zderzenie AR z AI, ale nie wiem czy nastąpi to w przyszłym roku.

Z niepokojem będę śledzić losy rozwoju ogólnej sztucznej inteligencji (AGI – artificial general intelligence), czyli prawdziwej symulacji ludzkiego umysłu. Generative AI, czyli to, co mamy obecnie, jest w dużym stopniu płytkie – umie jedynie przewidywać kolejne litery, wyrazy, kształty, kolory. Nie rozumie słów, które tworzy, ich znaczenia, nie rozumie obrazów, które generuje, ani emocji, jakie towarzyszą podczas ich oglądania. Jest jedynie rachunkiem prawdopodobieństwa. Z tego też względu pozostanie dalej narzędziem i nie zabierze nam pracy – a tak się tego obawialiśmy na początku 2023 r.

Sytuacja odwróci się diametralnie w momencie, w którym osiągniemy AGI i tego nam z całego serca nie życzę.

Ania Ledwoń
co-founder & creative director w agencji More Bananas oraz co-founder i główna organizatorka CRASH Mondays

AI w 2023 roku

 • Rozwój trzech największych rozwiązań AI generatywnego wykorzystywanych w marketingu: Bard Microsoftu, OpenAI i ChatGPT, Midjournej.
 • Zaawansowany rozwój w dziedzinie języka naturalnego (NLP)
 • 2023 rok przyniósł ze sobą wzrost świadomości na temat etycznych implikacji i potrzeby regulacji w dziedzinie AI. Czekam na istotne rozwiązania prawne.

Najciekawsze kampanie i działania marek z wykorzystaniem AI w 2023 roku

Narzędzia AI z 2023 roku, które polecasz

 • ChatGPT zdecydowanie w wersji płatnej, który działa szybciej, efektywniej, mniej ulega halucynacjom, pozwala na wgrywanie i generowanie plików w tym grafik.
 • Na pewno Gemini od Google, które nadchodzi wielkimi krokami.
 • Sider, czyli wtyczka do Chrome, która usprawnia pracę z ChatemGPT
 • Midjournej do generowania grafik.
 • Adaily do bycia na bieżąco z najlepszymi kampaniami i generowania pomysłów na własne wg. Deck of Brilliance

AI w 2024 roku

 • Przesycenie i przehajpowanie tematem jak to bywa w Gartner Hype Cycle. Finalnie w końcu znalezienie odpowiedzialnych, efektywnych dróg korzystania z tych narzędzi.
 • Większa integracja z życiem codziennym, a nie tylko biznesowym i marketingowym.
 • Postęp w prawie i etyce wykorzystywania narzędzi oraz większa transparentność w zakresie danych, na których uczy się AI.
 • Zwiększenie mocy obliczeniowej AI, co wiąże się z rozwojem technologii sprzętowych.

Tu przeczytasz pozostałe części podsumowania roku 2023.