PKO Bank Polski rozpoczął przetarg na usługi produkcji i montażu folii (bannerów/siatek reklamowych) oraz usług merchandisingowych

fot. mat. prasowe

PKO Bank Polski ogłosił, że rozpoczyna postępowanie w trybie przetargu otwartego na wybór dostawców świadczących usługi produkcji i montażu folii na witrynach placówek Banku (w tym bannerów/siatek reklamowych) oraz usług merchandisingowych.

PKO Bank Polski wybierze, w drodze przetargu otwartego, maksymalnie dwóch dostawców do obsługi Banku oraz spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w zakresie:

  • produkcji i montażu folii na witrynach placówek Banku,
  • usług merchandisingowych polegających na utrzymaniu właściwego standardu ekspozycji materiałów reklamowych Banku oraz Spółek Grupy Kapitałowej w placówkach Banku.

Oferenci zainteresowani udziałem w postępowaniu przetargowym powinni przesłać elektronicznie dokumenty składające się na ofertę, zgodnie z Załącznikiem nr 1 znajdującym się na stronie pkobp.pl, na adresy wskazane w tym Załączniku, w temacie wpisując „DZA014984 Postępowanie dot. produkcji i montażu folii/merchandisingu”.

Oferenci, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w kolejnym etapie przetargu będą składać swoje oferty za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie PKO Zakupy.

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 20 lutego 2024 roku, o godzinie 12:00.

PKO Bank Polski SA zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferentów, odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.