On Board Think Kong udostępnił bezpłatne narzędzie do analizy zmian reputacji marki w wynikach wyszukiwań

Sermtrack.com to narzędzie online dla zespołów SEO, do śledzenia zmian pozycji materiałów na zadany temat w TOP20 wyszukań w Google. Korzystając z Sermtrack.com można mierzyć zmiany reputacji marek i firm, proporcje pomiędzy pozytywnymi, neutralnymi, a negatywnymi treściami.

Narzędzie stworzone przez agencję On Board Think Kong jest udostępniane bezpłatnie dla specjalistów zajmujących się zagadnieniami SERM (search engine reputation management). Utworzenie i utrzymanie projektu obejmującego monitoring dla 1-3 wybranych fraz jest bezpłatne.

Istnieje masa narzędzi z obszaru SEO. Z oczywistych względów praktycznie wszystkie koncentrują się na wybranej domenie internetowej analizując jej pozycję w Google. Tymczasem w działaniach SERM, a więc np. kiedy dbamy o reputację jakiejś marki czy równowagę w informacjach na temat wybranego zagadnienia, pozycja pojedynczej domeny nie ma takiego znaczenia – komentuje Norbert Kilen, dyr. ds. strategii agencji OBTK – SERMTrack pozwala na śledzenie wyników pod kątem zapytania, nie domeny. Rejestrujemy więc codziennie jakie treści pojawiają się na dane zapytanie pozwalając użytkownikowi przypisanie ocen do każdej z nich. W ten sposób uzyskujemy obraz zmian wypadkowej reputacji w Google – dodaje.

Sermtrack.com powstał w 2023 r. jako zautomatyzowane narzędzie usprawniające procesy analizy, monitoringu oraz raportowania wizerunku firmy w wyszukiwarce internetowej. Prace programistyczne zrealizowała firma Autentika, wybrana w wyniku konkursu ofert (jako wykonawca). Realizacja została współfinansowana z Funduszy Europejskich, ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach projektu „Wprowadzenie innowacji procesowej w przedsiębiorstwie Think Kong sp. z.o.o , poprzez wdrożenie systemu monitoringu wizerunku firm w wyszukiwarce internetowej”.