Michał Hejka objął stanowisko buying intelligence director w Group One Media

Do Group One Media dołączył Michał Hejka, który objął stanowisko buying intelligence directora. W nowej roli odpowiadać będzie za rozwój oferty własnych produktów mediowych w ramach grupy.

Group One Media (spółki mediowe Group One) przez lata wypracowała szereg rozwiązań na styku kompetencji digitalowych, e-commerce i martech, dzięki którym oferuje swoim klientom rozwiązania wykraczające poza podstawowe usługi wynikające z ustaleń kontraktowych. Dołączenie do zespołu Michała Hejki jest kluczową decyzją związaną ze strategią rozwoju tej oferty. Odpowiadając za obszar własnych produktów mediowych Group One Media, będzie on współpracował z dostawcami mediów oraz działem Trade grupy, szukając synergii i optymalizacji działań pomiędzy dostawcami zewnętrznymi, a także kompetencjami poszczególnych spółek. Jako buying intelligence director będzie koordynował cały proces wyboru i akwizycji nowych rozwiązań oraz narzędzi własnych.

Już dziś dostarczamy naszym klientom rozwiązania na bardzo wysokim poziomie, a naszym celem jest stworzenie najszerszej, najbardziej zaawansowanej technologicznie i mediowo oferty narzędzi własnych na rynku. Wszystko po to, aby stale zwiększać efektywność kampanii i doskonałości operacyjnej dla naszych Klientów. Wierzymy, że dzięki własnym produktom mediowym możemy zagwarantować najwyższe mediowe wskaźniki, dostarczyć większą elastyczność i jeszcze korzystniejsze ceny. Na czele realizacji tych planów i oferty własnych produktów mediowych stanął Michał Hejka, który ma w tym obszarze ogromne doświadczenie i sukcesy – mówi Bartosz Krzewski, COO Group One Media

Michał Hejka z branżą mediową związany jest ponad 20-lat. W latach 2003-2007 pracował w Omnicom Media Group, a następnie przeszedł do Grupy ZPR Media, z którą związany był 13-lat. Odpowiadał za współtworzenie i realizację strategii transformacji cyfrowej Grupy zarówno po stronie produktowej jak i sprzedażowej oraz optymalizację procesów i synergii między spółkami grupy. Od 2009 roku jako Dyrektor ds. Badań i Rozwoju odpowiadał za rozwój oferty produktowej sieci reklamowej. W 2010 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu jednej z pierwszych sieci afiliacyjnych w Polsce, spółki Afilo. Równolegle w IDMnet odpowiadał za wdrażanie nowych technologii z naciskiem na programmatic, a od 2017 roku w spółce Accorp za rozwój Data Management Platform i budowanie kompetencji programmatic buying. Od 2020 roku oprócz funkcji prezesa spółek IDMnet i Accorp zajmował także stanowisko wiceprezesa spółki Time, w której odpowiadał za rozwój analityczno-kontentowy w zakresie nowych mediów oraz rozwój nowych modeli i kanałów monetyzacji.