Kappahl Group po raz siódmy angażuje się w ekologiczną inicjatywę One Bag

Young beautyful woman with linen eco bag on city background
fot. mat. prasowe

Kappahl Group przekazała 2,6 miliona SEK nadwyżki ze sprzedaży toreb zakupowych na rzecz organizacji zajmujących się zrównoważonym rozwojem. W Polsce Kappahl kontynuuje współpracę z Fundacją Nasza Ziemia, dążąc do zmniejszenia zużycia plastikowych toreb zakupowych i podnoszenia świadomości ekologicznej wśród konsumentów.

Marka Kappahl angażuje się w zrównoważony rozwój, stawiając na odpowiedzialną modę i podejmując inicjatywy na rzecz ochrony środowiska oraz społeczności. Od 1993 roku, kiedy to jako pierwsza sieć odzieżowa na świecie otrzymała certyfikat środowiskowy, Kappahl nieustannie dąży do minimalizowania swojego wpływu na środowisko.

Co roku obserwujemy, jak coraz więcej naszych klientów rezygnuje z plastikowych toreb, co dowodzi, że nasze inicjatywy mają realny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego – podkreśla Sandra Roos, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Kappahl Group.

W ramach programu, Kappahl przekazuje środki finansowe na rzecz organizacji prośrodowiskowych w krajach, w których działa. W Szwecji wsparcie otrzymała organizacja Håll Sverige Rent, w Norwegii Handelens Miljøfond, w Finlandii Håll Skärgården Ren, natomiast w Polsce fundusze przekazano na rzecz Fundacji Nasza Ziemia.

Jesteśmy dumni z naszej współpracy z Fundacją Nasza Ziemia, która koncentruje swoje działania na edukacji ekologicznej i realizacji projektów promujących ochronę środowiska. Razem dążymy do stworzenia przyszłości wolnej od odpadów i bardziej zrównoważonego świata – dodaje Wirginia Gruszczyńska-Buchta, marketing & e-com manager w Kappahl.