Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) zatwierdza cele klimatyczne Grupy Lorenz

W roku 2022 Grupa Lorenz dołączyła do inicjatywy Science Based Targets (SBTi), stawiając na rozwiązania oparte na wiedzy naukowej, których celem jest redukcja emisji dwutlenku węgla. Zarówno krótko, jak i długoterminowe plany na rzecz poprawy klimatu zostały właśnie zatwierdzone przez SBTi.

Lorenz działa ze świadomością, że odpowiedzialność związana z redukcją emisji gazów cieplarnianych wzdłuż całego łańcucha wartości jest dziś niezwykle istotna. Dlatego firma od dawna pracuje nie tylko nad zmniejszeniem zużycia energii w cyklu produkcyjnym, ale też nad usprawnieniem produkcji własnej energii odnawialnej.

Pod koniec 2022 roku, przystępując do inicjatywy Science Based Targets (SBTi), Grupa Lorenz uczyniła ważny krok w kierunku wzmocnienia swojego zaangażowania i ambicji w zakresie ochrony klimatu. Stała się jedną z pierwszych firm w branży, które oprócz tradycyjnych celów redukcyjnych wyznaczyły sobie również cele ochrony i regeneracji gruntów rolnych oraz długoterminowy cel zerowej emisji netto. Plany te zostały teraz oficjalnie zatwierdzone przez SBTi.

Cele obrane przez Grupę Lorenz podzielono na krótko i długoterminowe, wprowadzając też rozróżnienie ze względu na obszary emisji: leśne, gruntowe, rolnicze (FLAG – skrót od Forest, Land and Agriculture) i pozarolnicze (non-FLAG).

Grupa Lorenz zobowiązuje się do:

  • zmniejszenia bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych o 42% w zakresach 1 i 2 do 2030 roku w stosunku do roku bazowego 2020 – aby to osiągnąć, firma skupia się na optymalizacji energetycznej i rozbudowie źródeł energii odnawialnej.
  • redukcji bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych o 25% w zakresie 3 do 2030 roku w stosunku do roku bazowego 2020 – największy udział przypada tutaj na obszar towarów zakupionych (obejmujący surowce i materiały opakowaniowe) oraz obszar transportu i logistyki, a więc kluczowa w kontekście celów redukcyjnych jest właściwa współpraca z dostawcami i usługodawcami.
  • redukcji bezwzględnych emisji FLAG o 30,3% do 2030 roku w stosunku do roku bazowego 2020 – firma zobowiązuje się do stosowania metod rolnictwa regeneratywnego; z początkiem 2023 roku Grupa Lorenz wspólnie z Klim GmbH zainicjowały projekt wspierający wykorzystanie takich metod w uprawie ziemniaków w Niemczech.
  • osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku wzdłuż całego łańcucha wartości – początkowo ma to obejmować długoterminową redukcję emisji CO2 i neutralizację pozostałych emisji, do której prowadzą pochłanianie i składowanie dwutlenku węgla.

Jako społeczeństwo możemy wspólnie ograniczyć globalne ocieplenie. Chcemy spełnić swoje zobowiązania i wnieść wkład w realizację celu kluczowego dla naszej planety – potwierdza Miriam Wollny, manager ds. zrównoważonego rozwoju w Lorenz. – W naszej działalności istotne jest opieranie naszych aktywności na podejściu naukowym. Dlatego cieszymy się, że SBTi oficjalnie potwierdziło zgodność naszych celów na rzecz poprawy klimatu z najnowszymi klimatycznymi odkryciami naukowymi – dodaje.

SBTi to wspólna inicjatywa Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations (ONZ) Global Compact, World Resources Institute (WRI) i World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi definiuje i promuje najlepsze praktyki w zakresie redukcji emisji i celów zerowej emisji netto (net zero emissions) zgodnie z nauką o klimacie, oferuje wsparcie techniczne i zasoby dla firm, które ustanawiają cele oparte na nauce, a także niezależnie ocenia i zatwierdza cele firm. Naukowe cele Grupy Lorenz można znaleźć na stronie internetowej SBTi.

Więcej informacji na temat celów i działań Grupy Lorenz zawarto w „Raporcie z postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju za 2022 rok”, dostępnym na stronie: lorenz-snacks.pl/zrownowazony-rozwoj.