IMPACT`24 dzięki Fundacji Carbon Footprint ograniczy emisję CO2 podczas wydarzenia

fot. unsplash.com/@mrgt_rchd

Impact to wydarzenie skoncentrowane na analizie zmian społecznych i gospodarczych, na którym spotykają się najważniejsi przedstawiciele biznesu i eksperci światowego formatu. Kongres jest innowacyjny także pod względem zrównoważonego rozwoju. W tym roku po raz kolejny Impact współpracuje z Fundacją Carbon Footprint, aby jeszcze lepiej zadbać o ograniczenie emisji dwutlenku węgla podczas wydarzenia.

Szacowanie emisji dwutlenku węgla związanej z konkretnym wydarzeniem jest złożonym zadaniem. Długofalowo przynosi jednak wiele korzyści wszystkim zaangażowanym stronom – pozwalają lepiej zarządzać ryzykiem związanym z regulacjami dotyczącymi emisji CO₂, zmieniającymi się preferencjami konsumentów oraz rosnącymi kosztami związanymi z emisjami w przyszłości. Pomaga także zwiększyć świadomość społeczną na temat wpływu naszych działań na środowisko naturalne. Rozumiejąc jak nasze codzienne wybory konsumenckie i działania przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych, możemy podejmować bardziej świadome decyzje, mające na celu zmniejszenie naszego negatywnego wpływu na klimat. Coraz większa liczba konsumentów preferuje produkty i usługi pochodzące od firm, które dbają o środowisko i dążą do redukcji emisji CO₂. Dlatego badanie śladu węglowego jest kluczowym narzędziem w zwiększaniu konkurencyjności marki na rynku i budowaniu pozytywnego wizerunku.

Lista czynników, które mogą wpływać na emisje CO₂ podczas wydarzenia, jest tak naprawdę nieskończona. Zawiera aspekty związane między innymi z transportem (podróże uczestników, pracowników, dostawców oraz osób związanych z obsługą wydarzenia), energią (oświetlenie, nagłośnienie, klimatyzacja czy ogrzewanie.), infrastrukturą (emisje związane z budową, utrzymaniem i demontażem struktur tymczasowych, scen, stoisk, itd), żywnością i napojami (produkcja, transport i utylizacja żywności i napojów serwowanych podczas wydarzenia), odpadami (emisje związane z gromadzeniem, segregacją i utylizacją odpadów wygenerowanych podczas wydarzenia). Aby dokładnie określić emisję CO₂ związaną z danym wydarzeniem, konieczna jest szczegółowa analiza każdego z powyższych czynników.

Podobnie jak w roku ubiegłym, organizatorzy kongresu IMPACT podjęli współpracę z Fundacją Carbon Footprint (CFF).

Dzięki merytorycznemu wsparciu Fundacji Carbon Footprint procesy organizacyjne i operacyjne przy organizacji kongresu Impact zostały zweryfikowane pod kątem optymalizacji ekologicznej. Rekomendacje oparte o szczegółową analitykę zaowocowały znaczną redukcją śladu węglowego w działaniach biznesowych i logistycznych podczas zeszłorocznej edycji wydarzenia. CFF od początku istnienia realnie wspiera zieloną transformację poprzez budowanie strategii dekarbonizacji przedsiębiorstw i wydarzeń oraz certyfikuje produkty i usługi znakiem Carbon Footprint Approved – mówi Agnieszka Rozwadowska, prezeska Carbon Footprint Foundation, Członkini Rady Programowej UN GCN. – Zbudowaliśmy i ciągle rozwijamy interaktywny Kalkulator Śladu Węglowego. To autorskie narzędzie uwzględnia nasze polskie realia, potrzeby i kontekst kulturowy. Edukuje, uświadamia i wskazuje potencjalne obszary do zmiany – dodaje Agnieszka Rozwadowska.