IAB Polska i IAA Polska łączą siły na rzecz wypracowania jednolitych regulacji w influencer marketingu

fot. unsplash.com/@diggitymarketing

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy rozpoczęły współpracę mającą na celu wypracowanie i wprowadzenie standardów i edukacji rynku w kontekście influencer marketingu. Jest to bowiem obecnie jeden z najszybciej rosnących segmentów światowego rynku mediów. Wraz z coraz większą dostępnością i popularnością tego rodzaju promocji marki, wdrażanie klarownych regulacji dotyczących współpracy z influencerami oraz zapewnienie bezpieczeństwa każdej ze stron – zarówno twórcom, reklamodawcom, agencjom, jak i odbiorcom – staje się niezbędne.

W 2021 roku powstała Grupa Robocza Influencer Marketing IAB Polska, która od początku angażuje się w wiele nowatorskich dla tego obszaru inicjatyw. Obecnie przedstawiciele Grupy pracują nad Kodeksem Dobrych Praktyk Influencer Marketingu IAB Polska, w które zaangażowana jest również Rada Reklamy. Celem przedsięwzięcia jest zaadresowanie do reklamodawców i agencji optymalnych rozwiązań dotyczących poruszania się po influencer marketingu, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa marki.

W listopadzie ubiegłego roku IAA Polska uruchomiło inicjatywę branżowego Okrągłego Stołu Influencer Marketingu, którego celem jest wypracowanie zestawu zasad umożliwiających zrównoważony, etyczny i bezpieczny rozwój tej części rynku komunikacji marketingowej w Polsce. Do udziału w pracach Okrągłego Stołu IAA Polska zaproszeni zostali decydenci i przedstawiciele trzech grup podmiotów zaangażowanych we współpracę z twórcami aktywnymi w tym obszarze: największe platformy społecznościowe, największe sieci kanałów i największe grupy reklamowe.

W toku prac zaobserwowaliśmy wzajemnie pokrywające się obszary zainteresowań, które wymagały spójnego podejścia. Wyszliśmy więc z inicjatywą połączenia sił i kontynuacją projektów wspólnie w gronie specjalistów z obu organizacji – mówi Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska. – Współpraca IAB Polska i IAA Polska będzie odbywać się na zasadzie jasnego podziału ról osób odpowiedzialnych za poszczególny zakres działań. Zapewni to dynamikę pracy oraz osiągnięcie spójnych i skutecznych rezultatów – dodaje.

Współdziałanie naszych organizacji daje szanse na skuteczne wypracowanie standardów, które ułatwią współpracę pomiędzy wszystkimi uczestnikami łańcucha wartości – od twórców począwszy, przez platformy i agencje, na klientach i ich systemach implementacji skończywszy – mówi Jacek Olechowski, przewodniczący Rady Nadzorczej IAA Polska. – Zależy nam także na wypracowaniu takiej formuły działania, by w sposób ciągły wspólnie dbać o rozwój i poszanowanie uzgodnionych standardów rynkowych – dodaje.

W celu stworzenia spójnego przekazu dla branży reklamowej IAB Polska i IAA Polska opracują wytyczne, które ułatwią pracę reklamodawcom oraz agencjom nad realizacją działań marketingowych z udziałem influencerów, jednocześnie zapewniając jednolite stosowanie zasad. Efekty prac będą konsultowane w szerszym gronie z uwzględnieniem opinii płynących z rynku oraz od innych organizacji. Pierwsze postanowienia w sprawie współpracy już zapadły, a początek prac odnośnie kalibracji działań zaplanowany jest na marzec br.