Hill & Knowlton przechodzi kompleksowy rebranding

Hill & Knowlton ogłosił kompleksowy rebranding, w ramach którego powrócił do pierwotnej nazwy Hill & Knowlton, odzwierciedlającej prawie 100-letni kapitał własny firmy. Nowa marka obejmuje odświeżoną identyfikację wizualną, stronę internetową i obecność w mediach społecznościowych, a także kluczowe ogłoszenia dotyczące innowacji.

Od 2019 roku nasz zespół kierowniczy koncentruje się na tym, aby stać się wiodącym partnerem, pomagającym naszym klientom napędzać wzrost, zarządzać ryzykiem i budować reputację w dzisiejszym złożonym środowisku operacyjnym – mówi AnnaMaria DeSalva, global chairman i CEO. – Nasza praca w coraz większym stopniu pokazuje, że komunikacja strategiczna, wzmocniona kreatywnością, jest główną siłą napędową zrównoważonego tworzenia wartości i nowoczesnego przywództwa – dodaje.

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rozwiązań z obszaru komunikacji strategicznej, Hill & Knowlton wprowadza nowe usługi, które bezpośrednio odpowiadają na zmieniające się potrzeby klientów. Ponieważ strategie interesariuszy stają się coraz bardziej współzależne, a rząd odgrywa znacznie większą rolę w biznesie, innowacje te odzwierciedlają wyłaniający się paradygmat spraw korporacyjnych, który integruje budowanie marki, sprawy korporacyjne i publiczne w celu ochrony oraz wzrostu wartości agencji.


H&K Advisory działa na styku strategii korporacyjnej i komunikacji, aby tworzyć trwałą wartość dla klientów i ich interesariuszy. Grupa podejmuje wyzwania i skupia się na możliwościach będących priorytetem dla zespołów kierowniczych i zarządów. Z ponad 50 doświadczonymi doradcami, w tym kilkoma byłymi szefami komunikacji Fortune 100, H&K Advisory dostarcza zintegrowane usługi strategiczne obejmujące doradztwo korporacyjne, kreatywne i public affairs. Grupa wdraża autorskie metody i narzędzia, w tym system zarządzania i pomiaru kapitału reputacji. W ramach H&K Advisory firma wprowadza również:

  • FutureSight, zespół doradców ds. geopolityki, polityki i komunikacji, którzy pomagają kadrze kierowniczej przewidywać wpływ dynamicznych międzynarodowych środowisk politycznych i regulacyjnych na strategię biznesową oraz strategię interesariuszy. Zespół wspiera zewnętrzna grupa doradców geopolitycznych, składająca się z globalnych ekspertów wywodzących się ze środowisk akademickich i kierowniczych służb publicznych, w celu zapewnienia informacji i planowania, które chronią i zwiększają wartość w obliczu zmian geopolitycznych.
  • Global Horizons, obszar skupiający się na gospodarkach Globalnego Południa, obejmujący Azję, Amerykę Łacińską, Afrykę i Zatokę Perską oraz odzwierciedlający dzisiejsze znaczące zmiany w przepływach handlowych. Sieć oddziałów Hill & Knowlton w tych regionach, z dużymi zintegrowanymi możliwościami wspierania zarówno strategii, jak i realizacji działań, umożliwia firmie udzielanie pomocy klientom w realizacji nowych możliwości rozwoju.

Intelligence & Technology zostało zbudowane w celu skalowania rozwiązań z zakresu nauki o danych, analityki i technologii komunikacyjnych w portfolio klientów Hill & Knowlton. Firma ogłosiła niedawno nawiązanie współpracy z Pendulum Intelligence, platformą sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, a także uruchomienie H&K Sonar, narzędzia do predykcyjnej identyfikacji ryzyka opartego na Pendulum, które pomaga klientom zwalczać zagrożenia dla reputacji w obliczu eskalacji ataków dezinformacyjnych.

Te nowe możliwości są wspierane przez wieloletnie wysiłki w zakresie kreatywnej transformacji, mające na celu przedefiniowanie roli kreatywności w nowoczesnej firmie komunikacyjnej. Hill & Knowlton oferuje obecnie kompleksową sieć hubów Innovation & Creative zlokalizowanych strategicznie na całym świecie. Centra te skupiają specjalistów ds. kreatywności, treści, mediów i technologii cyfrowych, którzy współpracują ze specjalistami branżowymi, doradcami ds. publicznych i korporacyjnych oraz ekspertami ds. public relations.

Wiemy, że siła pomysłów buduje marki i tworzy przełomowe rozwiązania. Nowością jest zakres i intensywność procesu twórczego – staje się on coraz większy, głębszy i bardziej interdyscyplinarny – mówi AnnaMaria DeSalva. – Liderzy biznesowi potrzebują tego potężnego kreatywnego napędu, aby radzić sobie z pojawiającymi się zagrożeniami. Pod każdym względem globalne ryzyko nasila się i pochodzi z coraz większej liczby źródeł. Dzisiejsze obszary ryzyka w strefach reputacji, dezinformacji i geopolityki wymagają ukierunkowanej inteligencji, kreatywności i zorientowania na interesariuszy – atrybutów, które leżą u podstaw dyscypliny komunikacji. Ryzyko i innowacyjność idą w parze. To właśnie skrzyżowanie ryzyka i możliwości, innowacji oraz transformacji w widoczny sposób dodaje nam energii w dążeniu do celu – dodaje DeSalva.

Rebranding Hill & Knowlton odzwierciedla wieloletnią transformację, wskazuje na silny wzrost po pandemii i strategiczną zdolność adaptacji w trudnym krajobrazie makroekonomicznym. Kluczowe nominacje poszerzyły kadrę kierowniczą Hill & Knowlton, tworząc zróżnicowany zespół kierowniczy złożony z doświadczonych liderów agencji i dynamicznych, nowych talentów. Rozwój korporacyjny również odegrał znaczącą rolę w odnowie firmy. Przejęcie JeffreyGroup rozszerzyło obecność Hill & Knowlton w Ameryce Łacińskiej, czyniąc ją największą międzynarodową siecią public relations w regionie. Równolegle agencja uruchomiła brazylijską firmę Ideal jako międzynarodową markę, obsługującą przełomowe i wschodzące przedsiębiorstwa technologiczne. Ponadto przejęcie 3K w 2023 r. wzmocniło obecność Hill & Knowlton w sektorze opieki zdrowotnej w Europie i rozszerzyło jej działalność w Niemczech.

Rebranding został zaprojektowany jako wspólna inicjatywa, obejmująca różnorodne, globalne perspektywy pracowników, absolwentów, klientów i branżowych partnerów handlowych. Nowa identyfikacja wizualna wyraża śmiałość, nowoczesność i renomę, oddając hołd dziedzictwu firmy, a jednocześnie z ufnością wkraczając w nową erę.

Hill & Knowlton jest twórcą kategorii, działającym od 1927 roku. Od lat przekonuję się, jak wiele nasza firma znaczy dla niezliczonych klientów i absolwentów, którzy współpracowali z nami, aby kształtować swoje historie i sukcesy na różnych etapach kariery. Mamy nadzieję, że nasza rozbudowana sieć współpracowników i przyjaciół będzie rezonować z żywiołowością i nieodłącznym dziedzictwem naszej odświeżonej marki oraz z aspiracjami na przyszłość, które odzwierciedla. Zamierzamy również znacząco wzbogacić doświadczenia naszych pracowników, którzy rozwijają się zawodowo i zmieniają świat – podsumowuje AnnaMaria DeSalva.