Gen4Gen: Dlaczego musimy kształtować inteligencję generacyjną i czy jesteśmy na to gotowi? [badanie]

Na rynku pracy funkcjonują dziś 4 pokolenia pracowników. Istniejące między nimi różnice międzypokoleniowe stanowią wyzwanie zarówno dla managerów, jak i samych zatrudnionych. Aby w pełni wykorzystać potencjał zróżnicowanej wiekowo kadry, kluczowego znaczenia nabiera inteligencja generacyjna (generational intelligence – GI) organizacji, czyli umiejętność efektywnej pracy w wielopokoleniowej grupie. Szeroką dyskusję o konieczności budowania GI podejmują twórcy projektu Gen4Gen. Przeprowadzone przez nich badanie Open GI Test daje zaskakujące i ciekawe wnioski o tym, czy biznes jest gotowy na transformację międzypokoleniową.

Wyobraźnię managerów rozpala dziś sztuczna inteligencja. Upatrują w niej sprężynę rozwoju biznesu i szukają najlepszych sposobów jej zastosowania, a umiejętność korzystania z niej w codziennej pracy zaczyna być coraz częściej oczekiwaną kompetencją pracowników. Jednak w sytuacji gdy po raz pierwszy w historii mamy do czynienia z rynkiem pracy na którym funkcjonują obok siebie 4 pokolenia pracowników, a każde z nich posiada inne oczekiwania, kulturę pracy czy preferowany styl zarządzania, konieczne jest znacznie szersze spojrzenie na rozwój organizacji niż tylko przez pryzmat nowych technologii. Potrzebna jest holistyczna transformacja, a do takiej niezbędny jest multigeneracyjny dialog. Tylko jednoczesne wykorzystanie AI i GI, pozwala na szybsze i realne zmiany w organizacji i osiąganie założonych celów. Zbudowanie międzypokoleniowego IQ organizacji umożliwi pracownikom rozwój w kulturze integracyjnej i pomoże wzmocnić inną, kluczową dziś na rynku pracy kompetencję, czyli umiejętność współpracy z innymi.

Czy dzisiejsze organizacje są gotowe na generational intelligence?

To pytanie, które stawiają eksperci projektu Gen4Gen. Celem koalicji specjalistów zrzeszonych w ramach projektu jest wykreowanie szerokiej, publicznej dyskusji o współpracy multigeneracyjnej jako sprężynie rozwoju oraz stworzenie szerokiej platformy komunikacji wszystkich pokoleń profesjonalistów.

Naszą misją jest zmiana spojrzenia na to, jak łączyć przedstawicieli różnych pokoleń, zaspokajać ich potrzeby zawodowe, rozwijać ścieżkę kariery oraz skutecznie przeprowadzać transformację w organizacji z wykorzystaniem GI. W Gen4Gen tworzymy przestrzeń wymiany doświadczeń i pomysłów na to, jak rozwijać inteligencję generacyjną i sprawić by różnorodność wieku stała się siłą napędową organizacji. Mówimy, jak budować rzeczywistość biznesową, która korzysta z potencjału każdego pokolenia. Chcemy stworzyć ogólnodostępne źródło inspiracji, praktycznych informacji i gotowych wzorców do działania. Gen4Gen to inicjatywa, która łączy niezależnie od wieku czy generacji. Już dziś zebraliśmy szereg organizacji, które w tę ideę wierzą, i wspólnie realizujemy założenia naszego projektu – mówi Waldemar Olbryk, prezes zarządu Archicom S.A., inicjator projektu Gen4Gen.

Badanie Open GI Test przeprowadzone wśród koalicjantów w ramach projektu Gen4Gen przez mentorkę Joannę Andryszczak-Lewandowską jednoznacznie wskazuje, że respondenci GI Test podjęli kroki w kierunku transformacji międzypokoleniowej, ale jednocześnie brak jest im precyzyjnych informacji, co do tego w jaki sposób firma realizuje zamysł międzypokoleniowości lub na tą chwilę ten aspekt nie jest w organizacji kluczowy. Wyniki badania dały również inne cenne wnioski dotyczące współpracy i komunikacji międzypokoleniowej w środowisku biznesowym. Zbadano m.in. co w organizacjach oraz w ich kulturze sprzyja budowaniu międzypokoleniowych mostów.

Najważniejsze dane z badania:

  • 75% respondentów zatrudnia pracowników w oparciu o kompetencje, miesza metody zatrudnienia w zależności od aktualnych potrzeb, nie zamykając ścieżki awansu wewnętrznego ani zmiany departamentów w trakcie pracy pracownika oraz promuje stałą wymianę doświadczeń i wiedzy między pracownikami.
  • 81% respondentów prowadzi stałe procesy ewaluacyjne pracowników, a ponad połowa (56%) realizuje rozwój pracowników w oparciu o szeroki wachlarz szkoleń, mentoringu i programów rozwojowych.
  • 94% badanych firm potwierdziło, że pracownicy mają poczucie sensu i znają DNA firmy, a 81% potwierdza, że pracownicy są świadomi wartości, którymi kieruje się firma, na co dzień z nich korzystają i promują je zewnętrznie.
  • 90% organizacji ocenia wysoko zaangażowanie swoich pracowników.

Wyniki badania są obiecujące i potwierdzają, że przynajmniej na poziomie deklaratywnym, biznes jest otwarty na pracowników różnych grup wiekowych i gotowy do procesowania zmian w oparciu o wielopokoleniową strukturę, choć – na przykład – mniej chętnie zatrudnia osoby powyżej 50 roku życia. To również istotny sygnał dla rozwoju projektu Gen4Gen i jego misji, jaką jest promowanie konieczności rozwoju GI, budowanie świadomości wśród managerów oraz wyposażenie ich w praktyczne how-to – mówi mentorka Joanna Andryszczak-Lewandowska.

Pełne wyniki badania dostępne są na stronie gen4gen.archicom.pl/.