Fundacja Dr Clown rozpoczęła współpracę z agencją Rocket Science w zakresie działań PR oraz zarządzania social mediami

fot. mat. prasowe

Ponad 60 proc. Polek i Polaków ma zaufanie do organizacji pozarządowych, jednak poziom wiedzy na temat ich działalności i sytuacji jest niski, a w działania w ramach wolontariatu angażuje się tylko 4 proc. Tymczasem tego typu działania nie tylko niosą wsparcie potrzebującym i dają poczucie wspierania wyższej idei, ale też pomagają rozwijać kompetencje przyszłości, jak kreatywność i umiejętność budowania relacji. Fundacja Dr Clown wspólnie z agencją Rocket Science Communications chcą to zmienić.

W ogólnoświatowym zestawieniu World Giving Index 2023 według deklaracji 22 proc. dorosłych Polek i Polaków w minionym roku udzieliło wsparcia nieznajomej osobie, 18 proc. przekazało pieniądze na cel dobroczynny, a 4 proc. udzielało się w ramach wolontariatu. Dlatego Polska pod względem działań dobroczynnych znajduje się w ostatniej dziesiątce krajów świata.

W Polsce mamy wiele fundacji oraz instytucji, które dają możliwości działań wolontaryjnych. Chcemy przypominać o tym głośniej i częściej, ponieważ działania na rzecz wsparcia osób potrzebujących dają korzyści każdej z zaangażowanych stron. Działacze społeczni rozwijają między innymi wrażliwość, kreatywność czy umiejętność budowania relacji. To kluczowe kompetencje przyszłości dla obywatela współczesnego świata, członka społeczeństwa i pracownika. Polacy pokazali, że potrafią się wykazać wielką mobilizacją i solidarnością z potrzebującymi, gdy jest taka potrzeba. Dlatego wspólnie chcemy sprawić, żeby dobroczynność stała się naszym regularnym zwyczajem – mówi Agata Bednarek, prezeska zarządu Fundacji Dr Clown.

Według dostępnych badań 63 proc. Polek i Polaków ufa organizacjom pozarządowym, a 62 proc. uważa, że są potrzebne. Jednocześnie jednak nie mają wiedzy o sposobach funkcjonowania, finansowania i sytuacji takich instytucji, a 38 proc. nie ma żadnych skojarzeń w związku z ich działalnością. Tylko 4 proc. wspiera organizacje pozarządowe regularnie – co miesiąc lub częściej.

Fundacja Dr Clown już od 25 lat wyznacza standardy w terapii śmiechem i sposobach budzenia radości u dzieci, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami w szpitalach i wyspecjalizowanych placówkach. Jej działalność polega na szkoleniu i koordynowaniu pracy blisko 500 profesjonalnie wyszkolonych wolontariuszy – Doktorów Clownów – którzy docierają do niemal 150 szpitali i placówek specjalistycznych w ponad 80 miastach całej Polski, nawiązując relacje z niemal 41 tys. beneficjentów rocznie. Oprócz tego Fundacja prowadzi jedną z największych w Polsce inicjatyw dogoterapii. Zebrane środki są przeznaczane przede wszystkim na finansowanie szkoleń Doktorów Clownów, którzy docierają z terapią śmiechem do polskich szpitali, ich wyposażenia, dojazdów i na organizację dobroczynnych akcji specjalnych.

Fundacja nawiązała współpracę z Rocket Science Communications w ramach przygotowania i egzekucji strategii dla działań PR oraz w social media, budowania pozycji eksperta, komunikacji wewnętrznej, a także szkoleń z zakresu komunikacji dla pracowników.

Cieszę się na tę współpracę. Wspólnie chcemy skupić się na pozytywnym kierunku komunikacji, dzieleniu się dobrem, jakie wynika z dobroczynności oraz budzenia radości u potrzebujących i wspierających. Pomożemy Fundacji podnosić tematy z tym związane, nagłaśniać sytuację instytucji dobroczynnych w Polsce i zrealizować ambicję stania się ważnym głosem promującym dobroczynność w naszym kraju. Bo to dzięki zaangażowaniu Polek i Polaków organizacje pożytku publicznego są w stanie wspólnie działać i wspierać. Praca na rzecz promowania postaw społecznych daje dużą satysfakcję – mówi Karolina Krzeska, CEO Rocket Science Communications.