Eksperci z IAB Polska odpowiadają na najczęściej zadawane pytania dotyczące DSA

fot. unsplash.com/@maximalfocus

Pierwsze tygodnie obowiązywania w pełni Aktu o Usługach Cyfrowych, inaczej DSA (ang. Digital Services Act), który wszedł w życie w połowie lutego we wszystkich krajach Unii Europejskiej, przyniosły wiele nowych wyzwań dla firm. A co za tym idzie, pojawił się szereg pytań i wątpliwości. Aby wesprzeć polskich przedsiębiorców zapewniających dostęp do treści, produktów i usług w tej wstępnej fazie obowiązywania nowych regulacji, Grupa ds. DSA przy IAB Polska odpowiada na najczęściej pojawiające się kwestie.

Wprowadzenie Aktu o Usługach Cyfrowych to odpowiedź na zmieniające się potrzeby użytkowników – celem rozporządzenia unijnego jest przede wszystkim stworzenie bezpiecznego, przewidywalnego i budzącego zaufanie środowiska internetowego. Dla przedsiębiorców cyfrowych oznacza to konieczność dostosowania się do regulacji prawnych, które pozwalają zharmonizować warunki świadczenia usług pośrednich na całym rynku europejskim. Nowe obowiązki nałożone na firmy cyfrowe budzą oczywiście zainteresowanie i różnego rodzaju wątpliwości polskich przedsiębiorców. Ponieważ IAB Polska od początku uczestniczył w pracach nad aktem na poziomie krajowym i unijnym, eksperci z naszej Grupy Prawnej są naturalnym adresatem tych pytań. „Przewodnik po DSA”, sekcja FAQ, a także organizacja pierwszego webinaru, w tym temacie – w ten sposób wychodzimy naprzeciw potrzebom firm, które stoją przed koniecznością dostosowania się do nowych regulacji – mówi Włodzimierz Schmitd, prezes zarządu IAB Polska.

Pośrednicy, mikro- i mali przedsiębiorcy, firmy spoza UE – kogo obowiązuje DSA?

Akt o Usługach Cyfrowych dotyczy tzw. dostawców usług pośrednich – pośredników w dostępie do treści umieszczanych w internecie przez użytkowników. – W związku z nowymi przepisami pojawiają się różnego rodzaju wątpliwości dotyczące nie tylko zakresu podmiotowego Aktu, ale też podstawowych pojęć, jak usługa hostingu, usługa pośrednia czy platforma internetowa. Odpowiedzi na tego typu pytania przedsiębiorcy znajdą w sekcji FAQ na stronie internetowej „Przewodnika po DSA” – odpowiada Lidia Zamecka z Grupy Roboczej ds. DSA IAB Polska.

Nowe regulacje pozwalają skuteczniej kontrolować działalność globalnych serwisów i wyszukiwarek. Wielu pośredników zadaje sobie pytanie, czy DSA dotyczy także mikro- i małych przedsiębiorstw. Przeważająca część obowiązków wynikających z Aktu nie ma w ich przypadku zastosowania. Mniejsze podmioty są zobowiązane do dostosowania regulaminów do nowych zapisów, wdrożenia mechanizmu powiadamiania i reagowania na treści niezgodne z prawem (notice-and-action) oraz do sporządzania i przekazywania użytkownikom powiadomień i uzasadnień decyzji w przedmiocie moderowanie treści. Zapisy Aktu o Usługach Cyfrowych dotyczą także pośredników spoza UE, którzy świadczą usługi na rzecz użytkowników mających siedzibę lub znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.

Nowe obowiązki, nowa odpowiedzialność

Akt o Usługach Cyfrowych zasadniczo nie zmienia zasad odpowiedzialności pośredników internetowych za treści przekazywane przez użytkowników. Rozporządzenie nie nakłada na dostawców usług pośrednich ogólnego obowiązku monitorowania treści w celu weryfikacji, czy są one treściami nielegalnymi lub niezgodnymi z warunkami korzystania z usług. Nowością jest obowiązek moderowania nielegalnych treści, jeśli te zostaną zgłoszone. Akt nakłada także szereg obowiązków sprawozdawczych na różne kategorie dostawców, z wyłączeniem mikro- i małych przedsiębiorstw.

Wśród 34 najczęściej pojawiających się pytań znalazły się także wątpliwości dotyczące tego, czym są nielegalne treści w rozumieniu nowych zapisów, jak definiować treści niezgodne z warunkami korzystania z usług, na czym polega moderowanie treści, jak wygląda mechanizm zgłaszania i działania (notice-and-action). Przedsiębiorców interesują również konsekwencje niedostosowania się do DSA. Wszystkie te kwestie wyjaśniamy szczegółowo w sekcji FAQ naszego „Przewodnika po DSA” – mówi Lidia Zamecka z Grupy Roboczej ds. DSA IAB Polska

DSA a istniejące ramy prawne

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy Akt o Usługach Cyfrowych ma wpływ na inne przepisy regulujące sektor cyfrowy, czy wymaga implementacji do prawa polskiego, w jaki sposób odnosi się do obowiązujących dotąd ustaw i dyrektyw. – Rozwiewając te wątpliwości, DSA jest rozporządzeniem unijnym, które jest wiążące w całości w każdym państwie członkowskim i nie wymaga odrębnej implementacji. Akt będzie natomiast uzupełniony tzw. ustawą kompetencyjną, w której zostaną określone m.in. zasady funkcjonowania organu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów AUC i inne kwestie proceduralne – wyjaśnia mecenas Xawery Konarski, szef zespołu zadaniowego ds. DSA przy IAB Polska.

Co istotne, cały czas pozostaje w mocy dyrektywa e-commerce, DSA uchyla jedynie kilka jej zapisów regulujących odpowiedzialność pośredników internetowych. Nowe regulacje nie uchylają także obowiązujących dotąd najważniejszych aktów prawnych, takich jak rozporządzenia RODO, Platform-to-business, prawo UE dotyczące praw autorskich, czy przepisy z obszaru ochrony konsumentów i bezpieczeństwa produktów.

Akt o usługach cyfrowych a digital marketing – co warto wiedzieć? – zapisz się na webinar

W jaki sposób DSA realnie wpłynie na marketing internetowy? Już 26 marca odbędzie się bezpłatny webinar „Akt o usługach cyfrowych a digital marketing – co warto wiedzieć? Transparentność, profilowanie, platformy sprzedażowe i oznaczanie reklam w świetle nowych przepisów”. W trakcie spotkania eksperci z Grupy Roboczej ds. DSA IAB Polska: adw. Dr Piotr Wasilewski, r.pr. Małgorzata Soppa – Garstecka i Dominik Gabor z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz Ewa Nitkiewicz, Senior Lawyer Specialist w Ringier Axel Springer Polska, szczegółowo opowiedzą m.in. o tym, kogo dotyczy DSA, poruszą praktyczne problemy związane z nowymi obowiązkami firm wynikającymi z konieczności zwiększenia transparentności reklam i z zakazów profilowania, wyjaśnią szczególne obowiązki platform sprzedażowych i omówią konsekwencje naruszenia nowych regulacji.