EIT Health Innostars rozpoczyna współpracę z agencją On Board Think Kong

Współpraca z agencją OBTK obejmuje promocję realizowanych przez EIT Health InnoStars inicjatyw w branży healthcare, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej.

Projekt dotyczy strategicznego wsparcia działań EIT Health Innostars w mediach społecznościowych oraz realizacji kampanii digital na wybranych rynkach Europy. W ramach współpracy agencja OBTK będzie odpowiedzialna za tworzenie i koordynację kampanii digitalowych, organizację wydarzeń online i hybrydowych, a także produkcję materiałów marketingowych.

Klaster InnoStars to jeden z ośmiu obszarów geograficznych, w którym obecna jest EIT Health – wiodąca europejska sieć innowatorów w obszarze zdrowia, działająca w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), będącego instytucją unijną. InnoStars koncentruje się na promocji przedsiębiorczości, innowacjach i edukacji w dziedzinie ochrony zdrowia, zdrowego życia, aktywizacji osób starszych, jak również niwelowania różnic pomiędzy regionami będącymi liderami innowacji a krajami rozwijającymi się.