DoubleVerify otrzymał akredytację MRC w zakresie CTV viewability

fot. unsplash.com/@lycs

DoubleVerify, platforma software’owa zajmująca się pomiarami i analizami danych dotyczących mediów digital, ogłosiła, że otrzymała akredytację Media Rating Council (MRC) w zakresie video viewable impressions (widocznych wyświetleń reklam wideo) i pomiarów viewability w środowisku connected TV (CTV). Akredytacja podkreśla zaangażowanie DV w zapewnienie najwyższego standardu dokładności pomiarów i transparentności w dynamicznej przestrzeni CTV.

Nowa akredytacja rozszerza zakres akredytacji MRC dla firmy DV w obszarze CTV o segmenty danych pre-bid wspomagające targetowanie kontekstowe, brand suitability i fully on-screen.

Stanowi to uzupełnienie wcześniejszych akredytacji MRC dla firmy DV w obszarze CTV, które obejmują wyświetlenia reklam displayowych i wideo, wskaźniki pełnych odtworzeń wideo, filtrowanie nieprawidłowego ruchu (invalid traffic) pre- i post-bid oraz weryfikację brand suitability na poziomie aplikacji i właściwości w dziewięciu językach.

Jesteśmy dumni z otrzymania najnowszej akredytacji MRC, wzmacniającej wiodącą pozycję DV w pomiarach CTV – powiedział Mark Zagorski, CEO DoubleVerify. – Jesteśmy bardzo zaangażowani w przestrzeganie najwyższych standardów dokładności i przejrzystości danych w mediach digital. Ta nowa akredytacja dodatkowo poszerza nasze rozległe akredytacje MRC na wiodące w branży rozwiązania DV pre-bid i post-bid w obszarze CTV, co pozwoli zapewnić globalnym reklamodawcom większą przejrzystość i pewność co do ich inwestycji w CTV premium – dodał.

W branży CTV panuje powszechne (i błędne) przekonanie, że reklamy są ze swej natury widoczne, ze względu na charakter urządzenia i user experience. Badania DV pokazują jednak, że ponad jedno na trzy wyświetlenia odbywa się w warunkach, w których reklamy są uruchamiane, gdy telewizor jest wyłączony. Szacuje się, że problem ten powoduje rocznie 1 miliard dolarów zmarnowanych wydatków na reklamę w CTV.

Dodanie Video Viewability w Connected TV do zakresu wskaźników DoubleVerify akredytowanych przez MRC, stanowi ważny krok naprzód i po raz kolejny świadczy o zaangażowaniu DV w jakość pomiarów. Gratulujemy im tego najnowszego osiągnięcia – skomentował George W. Ivie, executive director and CEO MRC.

DV po raz pierwszy uzyskała akredytację MRC w lutym 2013 r. i z biegiem czasu rozszerzyła swoją gamę akredytowanych rozwiązań pre-bid i post-bid.