DoubleVerify stworzył globalny raport porównawczy dotyczący obszaru attention – „Global Attention Benchmark Report”

fot. unsplash.com/@sickhews

DoubleVerify przygląda się kluczowym trendom branżowym dotyczącym attention, w podziale na regiony świata, jak i kategorie branżowe. Z raportu wynika m.in. że branże takie jak media i sport, zdrowie i farmacja oraz edukacja osiągają najwyższe wskaźniki uwagi. Po drugiej stronie skali znalazły się podróże, usługi finansowe i telekomunikacja, w których wskaźniki uwagi osiągały najgorsze rezultaty.

DoubleVerify opublikował kwartalny Benchmark Report, który obejmuje globalne dane dotyczące jakości i efektywności mediów. Raport przygląda się przede wszystkim poziomom wskaźników attention w poszczególnych regionach świata i branżach, za pomocą autorskiego wskaźnika uwagi (DV’s Attention Index), który zapewnia dogłębny wgląd w skuteczność reklam przyciągających uwagę i zaangażowanie widzów.

Nasze najnowsze ustalenia w ramach DV Attention Lab uwydatniają dynamiczny krajobraz attention w różnych branżach i regionach – komentuje Daniel Slotwiner, senior vice president of attention, DoubleVerify. – Te insighty mają kluczowe znaczenie, ponieważ pomagają marketerom umieszczać w szerszym kontekście dyskusję o efektywności ich kampanii reklamowych i wdrażać mocniejsze strategie optymalizacji – dodaje Slotwiner.

Indeks uwagi DV (DV’s Attention Index) opiera się na ponad 50 „punktach danych” (data points) monitorowanych w czasie rzeczywistym i na dziesiątkach miliardów wyświetleń reklam mierzonych miesięcznie oraz na porównywaniu ich ze średnim wynikiem w 28-dniowym oknie pomiarowym.

Raport przygląda się dokładnie różnicom w średnich wynikach dla różnych branż, wynikającym z różnych strategii i taktyk medialnych. Dane za trzeci kwartał minionego roku wykazały, że media & sport, zdrowie & farmacja oraz edukacja to trzy branże osiągające najlepsze wyniki, ze średnim poziomem uwagi wynoszącym odpowiednio 117, 113 i 108. Te branże zwykle wykorzystują angażujące i aktualne treści. Na przykład kampanie reklamowe w kategorii media & sport często zawierają ekscytujące efekty wizualne, treści zawierające akcję na żywo oraz aktualizacje dotyczące trwających lub nadchodzących wydarzeń, co prowadzi do większego zaangażowania odbiorców reklam.

Dla reklamodawców ważne jest, aby mogli porównać poziom uwagi swoich kampanii ze swoją konkurencją, aby lepiej kontekstualizować swoje wyniki. Na przykład kampania telekomunikacyjna o wskaźniku uwagi wynoszącym 85 nadal osiągałaby wyniki lepsze od średniej branży telekomunikacyjnej o 13 punktów procentowych, mimo że byłaby niższa od całkowitej średniej dla wszystkich monitorowanych przez DV kampanii.

Trendy w zakresie uwagi znacznie różnią się również w zależności od regionu, na co wpływają różne strategie zakupu powierzchni reklamowej. Na przykład w regionie APAC inwestycje w media skupiają się głównie na zasobach reklamowych w aplikacjach, wykorzystując historycznie dobre wyniki wideo w regionie. To skupienie skutkuje ponadprzeciętnymi wskaźnikami attention reklam w aplikacjach mobilnych. Z drugiej strony w regionie LATAM skuteczność reklam jest generalnie niższa. Ponad połowa kreacji displayowych w regionie miała mały format i była kupowana programatycznie. Bez optymalizacji może to skutkować niższymi wskaźnikami uwagi.

Te ustalenia pokazują, że nie tylko jeden czynnik przyciąga uwagę – to kombinacja wielu czynników, takich jak urządzenie końcowe, środowisko, treść komunikatu, kreacja itp. – wszystko to wpływa na fakt, czy konsumenci zwracają uwagę na reklamy – mówi Daniel Slotwiner. – Dlatego pomiar i udoskonalanie kampanii w oparciu o wszystkie te czynniki może naprawdę pomóc w osiągnięciu rzeczywistej różnicy w skuteczności działań – dodaje.

Globalne testy porównawcze uwagi (Attention benchmarks) zostały opracowane przez DV Attention Lab – multidyscyplinarny zespół składający się z analityków danych, ekspertów ds. produktów i analityków marketingowych, których zadaniem jest dostarczanie reklamodawcom wyrafinowanych, opartych na wskaźnikach Attention spostrzeżeń i rekomendacji dotyczących efektywności kampanii.

DV Benchmark Report dostępny jest do pobrania na stronie: doubleverify.com/dvs-q3-quality-attention-benchmark-report/