ClickMeeting: Blisko ⅓ Polaków jest za podręcznikami cyfrowymi, a częściowe nauczanie zdalne popiera 42% [badanie]

fot. mat. prasowe

Jak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez ClickMeeting, niemal połowie Polaków zdarza się korzystać z kursów lub aplikacji do nauki online. Prawie ⅕ respondentów byłaby w stanie zapłacić za taką lekcje od 50 do 90 zł za godzinę. Jednocześnie, jedynie 5 proc. chciałoby, aby nauka zdalna w pełni zastąpiła tą tradycyjną.

W tym roku szkolnym nowe technologie stają się coraz ważniejszym elementem edukacji. W związku z pierwszymi tygodniami roku szkolnego i akademickiego polska platforma do pracy, szkoleń oraz webinarów – ClickMeeting postanowiła zapytać respondentów o ich zdanie na temat nowoczesnych, a w tym cyfrowych form nauki.

Koszty nauki

ClickMeeting w najnowszym badaniu zapytał rodaków o kwestię szkolnej wyprawki. Nawet 51 proc. badanych uważa, że powinna być ona przyznawana osobom w trudnej sytuacji finansowej, 34 proc. sądzi, że jest niezbędna dla wszystkich, natomiast 9 proc. uważa, że nie jest konieczna, z kolei 7 proc. nie wyraziło jednoznacznej opinii. Respondenci zostali zapytani również o kwotę, którą byliby gotowi zapłacić za godzinę korepetycji lub nauki online. W tej kwestii, 37 proc. ankietowanych zadeklarowało, że mogłoby zapłacić od 20 do 50 zł, 18 proc. byłoby skłonnych do poświęcenia od 50 do 90 zł, a od 90 zł do 150 zł – 4 proc. Z kolei 40 proc. osób nie wyraziło zainteresowania tego rodzaju zajęciami.

Skuteczność edukacji online

Wyniki przeprowadzonej ankiety mówią, że blisko połowa Polaków uważa, że zajęcia edukacyjne w trybie zdalnym mogą być równie efektywne, jak te tradycyjne. Niemniej jednak 30 proc. uważa, że nauka prowadzona na odległość nie jest tak skuteczna, jak stacjonarna. Natomiast. 23 proc. pozostaje bez wyrobionego zdania w tej kwestii.

Ankietowani zostali również zapytani o to czy kursy online lub aplikacje do edukacji mogą być bardziej skuteczne niż tradycyjne lekcje. Nawet 62 proc. badanych uważa, że to ciekawe narzędzia, które nie zastąpią jednak tradycyjnych lekcji. Z kolei 21 proc. ankietowanych twierdzi, że korzystanie z nich jest dodatkową wartością, a 17 proc. nie ma opinii na ten temat. Respondenci odpowiedzieli również na kwestię tego czy kiedykolwiek oni lub ich dzieci, korzystali z kursów online lub aplikacji w celach edukacyjnych. Niewiele ponad połowa, czyli 52 proc. badanych nigdy nie korzystało z takich usług. Z kolei 36 proc. osób korzysta z nich jedynie okazjonalnie, a 13 proc. regularnie uczy się za pomocą kursów i aplikacji online.

Wyniki badania wyraźnie wskazują, jak złożonym zjawiskiem w oczach Polaków jest edukacja online. Blisko połowa respondentów uważa, że korepetycje oraz zajęcia edukacyjne online mogą być równie skuteczne, co te odbywające się w trybie stacjonarnym. To optymistyczne spojrzenie na rozwijający się obszar edukacji zdalnej. Coraz więcej osób w naszym kraju dostrzega potencjał w wykorzystywaniu nowych technologii w nauce. Edukacja online jest wyzwaniem i możliwością jednocześnie. Aby była efektywna, potrzebne jest odpowiednie przygotowanie i osób uczących się, i nauczycieli. ClickMeeting wspiera takie podejście, oferując nowoczesne narzędzia zapewniające zarówno komunikację online w ramach spotkań, jak i organizację interaktywnych lekcji, szkoleń i webinarów – komentuje Martyna Grzegorczyk, marketing operations manager ClickMeeting.

Nowoczesne formy nauczania w szkołach

Ankietowani zostali również zapytani o to, czy dobrym pomysłem edukacyjnym byłoby zdobywanie wiedzy teoretycznej samodzielnie w domu, aby skupić się na części praktycznej podczas zajęć stacjonarnych. W tej kwestii zdania są mocno podzielone, 39 proc. uważa to za złe rozwiązanie, jednak prawie tyle samo, czyli 37 proc. uważa, że to dobry pomysł. Z kolei 24 proc. nie miało zdania w tej sprawie. ClickMeeting zapytał również o to, czy w szkołach powinno funkcjonować w pełni zdalne nauczanie. W tym przypadku 43 proc. uważa, że nie powinno. Natomiast 42 proc. popiera je w ograniczonym zakresie. Jedynie 5 proc. chce, aby naukę stacjonarną zastąpić w pełni tą na odległość. Z kolei 10 proc. osób nie ma zdania na ten temat.

Respondenci odpowiedzieli również na pytanie: czy szkolne podręczniki można całkowicie lub częściowo zastąpić cyfrowymi. Nawet 39 proc. uważa, że nie, 31 proc. uważa, że tak, 19 proc. twierdzi, że obecnie jest to niemożliwe, ale w przyszłości będzie to standardem.