Circle K promuje na swoich stacjach kulturę życzliwości w ramach akcji „Kindness Day”

fot. mat. prasowe

Blisko połowa Polaków doświadcza nieprzyjemnych sytuacji w przestrzeni publicznej, jak wskazuje badanie sieci stacji paliw Circle K. 25 stycznia na wszystkich stacjach Circle K w Europie sieć już po raz drugi będzie obchodzić „Kindness Day”, akcję skierowaną do klientów, zachęcając do bycia życzliwym na co dzień.

Życzliwość to cecha, która leży u podstaw wielu pozytywnych relacji międzyludzkich i jest uważana za jedną z fundamentalnych wartości w wielu kulturach. Z okazji akcji „Kindness Day”, obchodzonej 25 stycznia na europejskich stacjach Circle K, firma przeprowadziła badanie wśród Polaków na temat przyczyn i skutków negatywnych oraz życzliwych postaw.

Jak wskazali respondenci, aż 45% z nich doświadcza nieprzyjemnych sytuacji w przestrzeni publicznej, np. na ulicy czy w komunikacji miejskiej, a blisko 30% spotyka to w Internecie*. Wśród niewłaściwych zachowań najczęściej wymieniane były wyzwiska lub wulgaryzmy (ponad 37%), negatywne komentarze dotyczące poglądów lub wyglądu (35%), zniewaga czy lekceważenie (32%), natomiast ponad 12% doświadczyło gróźb przemocy fizycznej. Tego typu zdarzenia wpływają negatywnie na wiele obszarów życia, na co wskazują również przeprowadzone badania. Blisko 27% respondentów podkreślało, że prowadzą one do obniżenia ich nastroju, niskiej samooceny (24%), zwątpienia w innych ludzi (23%), a nawet do izolacji społecznej i poczucia wyobcowania (18%).

Przeciwwagą dla negatywnych zachowań są miłe gesty, dlatego sieć Circle K sprawdziła również, czym dla Polaków jest życzliwość i w jaki sposób można ją wyrażać. Ponad połowa badanych wskazywała najczęściej poświęcanie swojej uwagi i czasu na krótką rozmowę oraz udzielanie wsparcia potrzebującym jako wyraz uprzejmości wobec innych. Dla 22% to pomaganie innym w codziennych aktywnościach, np. podczas zakupów czy opieka nad psem. Co piąta osoba twierdzi, że to najprostszy ludzki gest – uśmiech – może poprawić dzień. Małe akty dobroci mają moc – u blisko 43% Polaków poprawiają nastrój, a także zwiększają ich wiarę w siebie, co podkreśliło 34% badanych. Co więcej, przekładają się one na większe poczucie bezpieczeństwa u niemal co trzeciej osoby. Nic dziwnego, że 26% respondentów zwróciło również uwagę na to, że takie postawy sprawiają, że chętniej wracamy do miejsc, w których spotykają nas miłe sytuacje, a także przekładają się na bardziej efektywną współpracę, co jest niezwykle istotne – zwłaszcza w miejscu pracy.

Zdajemy sobie sprawę, jakim wyzwaniem jest brak uprzejmości oraz agresja werbalna i fizyczna wobec pracowników. Naszym celem jest zapobieganie takim sytuacjom i ich skutkom. Dlatego nasi pracownicy otrzymują odpowiednie szkolenie, wsparcie przełożonych i profesjonalną pomoc psychologiczną. Podczas 2. edycji „Kindness Day” na stacjach Circle K w Polsce chcemy zwiększyć świadomość klientów na temat potrzeby życzliwych postaw i pokazać im, jak ważne jest traktowanie z szacunkiem nie tylko pracowników stacji, ale i wszystkich osób, które spotykamy na co dzień. Warto pamiętać, że miły gest nic nie kosztuje, a może poprawić czyjś nastrój, a także zwiększyć wiarę we własne możliwości, zarówno w obszarze zawodowym, jak i prywatnym – podkreśla Maria Pertkiewicz, dyrektorka ds. personalnych Circle K Polska.

W ramach obchodów „Kindness Day”, czyli Dnia Życzliwości na stacjach Circle K, pracownicy sieci będą rozdawać upominki wśród klientów okazujących życzliwość, wyrozumiałość i sympatię wobec personelu. Głównym celem działań jest zachęcanie nie tylko klientów, ale wszystkich osób, do traktowania innych z należytym szacunkiem.

W Polsce kampania życzliwości została zainicjowana przez Circle K 21 listopada 2022 roku podczas Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień. „Kindness Day” to ogólnoeuropejska akcja kanadyjskiego koncernu, która jest obchodzona także w innych krajach jako symboliczny Dzień Życzliwości, mający na celu zwrócenie uwagi klientów i opinii publicznej na kwestie wzajemnego szacunku oraz popularyzujący uprzejmość, serdeczności i właściwe, pozbawione agresji postawy w relacjach z innymi.

Badanie zostało przeprowadzone przez SW Research w styczniu 2024 r. w formie wywiadów online na zlecenie Circle K na reprezentatywnej próbie pełnoletnich Polek i Polaków.