Agencja Chromatique dołączyła do SAR

Wraz z początkiem 2024 r. agencja kreatywna Chromatique uzyskała członkostwo w Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR. Doświadczenie zdobyte przez 14 lat w działaniach reklamowych i kreatywnych umożliwia agencji dołożenie w branży swojej cegiełki, która pomoże budować dobre praktyki i propagować właściwe postawy na rynku reklamowo-marketingowym.

Chromatique jako agencja kreatywno-reklamowa funkcjonuje na rynku od 2010 r. Od 14 lat działa w szerokim zakresie i rozwija swoje kompetencje w tworzeniu strategii komunikacji marketingowych, kampanii zintegrowanych dla klientów z różnych branż, w tym największych globalnych marek. Przystąpienie do SAR to dla agencji ważny krok, aby aktywnie włączyć się w życie całej branży – dzielić się wiedzą i doświadczeniem, ale również otworzyć się na nowe perspektywy, innowacyjne podejścia oraz wyzwania branżowe.

Działania Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR pokrywają się z naszym podejściem. Dlatego decyzja o przystąpieniu do SAR ma dla nas szczególne znaczenie. W Chromatique kładziemy nacisk na odpowiedzialność za kształtowanie rynku agencji reklamowych w Polsce oraz ogólny wizerunek branży. Zależy nam na zwalczaniu niepożądanych praktyk, propagowaniu właściwych postaw i inspirowaniu innych, także poprzez nasze działania. Otwarcie na wymianę wiedzy i doświadczeń z pozostałymi członkami Stowarzyszenia jest dla nas priorytetem. Chociaż powiedzenie „razem możemy więcej” bywa często używane, to nie ulega wątpliwości, że kryje w sobie prawdę, w co zdecydowanie wierzymy – mówi Ewa Lach-Moore, strategic director w agencji Chromatique.