Adaily Inspiration Week #8: Równość płci

fot. unsplash.com/@timmossholder

Od promowania piłki nożnej kobiet w Urugwaju, przez zwalczanie seksizmu w miejscu pracy w Niemczech, aż po inicjatywy na rzecz równości w branży gier. Prezentujemy zbiór kampanii, które demonstrują, jak organizacje i marki wykorzystują kreatywne i innowacyjne podejścia, aby zwrócić uwagę na ważne kwestie społeczne, przyspieszać postęp w kierunku równości płci i inspirować do działania na całym świecie.

1. „AUF Equality Cup” – Uruguayan Football Association

Cámara\TBWA • 2023

McDonald’s Urugwaj zorganizował Puchar Równości AUF, wykorzystując unikalny format ligi, aby promować piłkę nożną kobiet.

Wyzwanie

Wyzwaniem tej kampanii było zapewnienie ligom piłki nożnej kobiet w Urugwaju tych samych zasobów, mediów i wsparcia kibiców, co męskiej piłce nożnej, w celu zakończenia nierówności płci i wsparcia profesjonalizacji piłki nożnej kobiet w Urugwaju. Celem było stworzenie większej widoczności dla mistrzostw kobiet i promowanie równych szans dla graczy, niezależnie od ich płci.

Grupa docelowa

Grupą docelową kampanii Pucharu Równości AUF był ogół społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem fanów piłki nożnej w Urugwaju. Kampania miała na celu podniesienie świadomości i promowanie wsparcia dla piłki nożnej kobiet, zachęcając do równego dostępu do zasobów, mediów i wsparcia kibiców dla obu lig: męskiej i kobiecej.

Idea

Głównym pomysłem kampanii Pucharu Równości AUF było promowanie większej widoczności i wsparcia dla piłki nożnej kobiet w Urugwaju, w celu zakończenia nierówności płci i wsparcia profesjonalizacji tego sportu. Kampania miała na celu zapewnienie ligom piłki nożnej kobiet tych samych zasobów, mediów i wsparcia kibiców, co męskiej piłce nożnej, aby stworzyć równouprawnienie dla graczy niezależnie od ich płci. Puchar Równości AUF, pierwsze oficjalne zawody sportowe łączące wyniki lig kobiet i mężczyzn, został stworzony jako sposób na osiągnięcie tego celu.

Efekty

Kampania Pucharu Równości AUF przyniosła pozytywne rezultaty w promowaniu i wspieraniu piłki nożnej kobiet w Urugwaju. Inicjatywa otrzymała 94% pozytywnych reakcji w mediach społecznościowych i osiągnęła 112,9 miliona impresji. Mecze mistrzostw kobiet były transmitowane po raz pierwszy, co zwiększyło widoczność i przyciągnęło większą frekwencję oraz lepsze wyniki sprzedaży biletów. Kampania zdobyła również wsparcie graczy, fanów i klubów, wywołując zainteresowanie dodaniem nowego tytułu do ligi. Sukces Pucharu Równości AUF uczynił piłkę nożną kobiet w Urugwaju modelem dla regionu i zachęca inne stowarzyszenia sportowe do replikowania inicjatywy w walce z nierównością płci we wszystkich sportach.

2. „Gender Swap” – Women In Games

BETC Paris • 2022

BETC Paris przeprowadziło kampanię „Gender Swap”, wykorzystując animacje postaci z popularnych gier wideo, w których zamieniono płcie, aby zająć się problemem różnicy płci w branży gier

Wyzwanie

Wyzwaniem kampanii było zajęcie się niedostateczną reprezentacją kobiet w branży gier oraz hiperseksualizowanym przedstawieniem postaci kobiecych w grach wideo. Celem było kreatywne zwiększenie świadomości na ten temat i wywołanie dyskusji w społeczności graczy. Dodatkowo, kampania musiała być innowacyjna i angażująca, przyciągając uwagę graczy na całym świecie i pokonując bariery językowe. Wszystko to musiało zostać osiągnięte przy ograniczonych zasobach i ograniczeniach budżetowych.

Grupa docelowa

Grupą docelową kampanii „Gender Swap” była społeczność graczy, a konkretnie gracze zainteresowani i zaangażowani w kwestie reprezentacji płci i równości w branży gier.

Idea

Głównym pomysłem kampanii było zajęcie się różnicą płci w branży gier poprzez kreatywne hakowanie i modyfikowanie głównych gier wideo. Kampania, zatytułowana „Gender Swap”, miała na celu podkreślenie niedostatecznej reprezentacji kobiet w studiach gier oraz hiperseksualizacji postaci kobiecych w grach. Poprzez zamianę animacji używanych dla postaci męskich i żeńskich w grach, kampania dostarczyła zabawne i skłaniające do myślenia doświadczenie dla graczy, jednocześnie wywołując rozmowy na temat seksizmu i podwójnych standardów w branży. Kampania miała na celu promowanie różnorodności w rozwoju gier i zachęcanie dużych studiów gier wideo do wspierania Women In Games, organizacji non-profit dążącej do zwiększenia liczby kobiet pracujących w branży gier.

Efekty

Kampania „Gender Swap” przeprowadzona przez BETC Paris i Women in Games miała znaczący wpływ. Wywołała rozmowy na temat niedostatecznej reprezentacji kobiet w branży gier i powszechnych w grach stereotypów płciowych. Gracze chwalili projekt i dzielili się swoimi analizami i reakcjami na platformach takich jak subreddit r/GirlGamers. Humorystyczne i zabawne podejście kampanii znalazło odzew wśród graczy, podkreślając potrzebę bardziej zróżnicowanego i inkluzywnego projektowania gier. Duże studia gier wideo zwróciły uwagę i podpisały partnerstwa z Women in Games, zobowiązując się do wspierania wysiłków organizacji na rzecz zmniejszenia różnicy płci. Interwencja otrzymała również uznanie w branży reklamowej. Zdobyła dwa Graphite Pencils za digital storytelling i nagrodę D&AD oraz znalazła się na shortliście w kategoriach Gaming i PR. Ogólnie rzecz biorąc, kampania „Gender Swap” skutecznie zwiększyła świadomość na temat reprezentacji płci w grach i wywołała ważne dyskusje na ten temat.

3. „#TheMissingPeace” – UN Women

LEO BURNETT Beirut • 2021

UN Women Liban przeprowadziło kampanię „The Missing Peace”, używając usunięcia 50% liter z komunikacji, aby podkreślić brak kobiet w dialogach na temat budowania pokoju.

Wyzwanie

Wyzwaniem tej kampanii było podniesienie świadomości na temat znaczenia zaangażowania kobiet w deliberacje dotyczące pokoju i bezpieczeństwa w Libanie. Było to szczególnie trudne ze względu na niszowy charakter tematu i zakorzenione stereotypy płci, które uznają kobiety za nieodpowiednie do kluczowych ról politycznych. Kampania miała na celu zakłócenie percepcji, że kobiety są pomijane w dialogu i podkreślenie potrzeby ich włączenia w procesy decyzyjne.

Grupa docelowa

Grupą docelową tej kampanii była ogólna populacja Libanu, ze szczególnym naciskiem na podnoszenie świadomości wśród kluczowych decydentów, polityków i mediów.

Idea

Głównym pomysłem tej kampanii było podniesienie świadomości na temat znaczenia zaangażowania kobiet w deliberacje dotyczące pokoju i bezpieczeństwa w Libanie. Kampania miała na celu zakłócenie krajobrazu medialnego i podkreślenie braku kobiet w dialogach na temat budowania pokoju poprzez usunięcie 50% liter z komunikacji online, w mediach nadawczych i drukowanych. Celem było wywołanie dyskusji i opowiedzenie się za równym udziałem kobiet w procesach decyzyjnych, aby osiągnąć trwalsze rozwiązania i zrównoważone wyniki.

Efekty

Pomimo niszowego tematu, kampania organicznie osiągnęła pierwsze miejsce na Twitterze w Libanie przez trzy dni. Zebrała 14,7 miliona interakcji z ponad 61 krajów. Ponad 160 znanych celebrytów, influencerów i osób publicznych zaangażowało się w tweety kampanii, w tym Elissa, Maya Diab i Nadine Labaki. Wzmianki o UN Women Liban na Twitterze wzrosły z 90 do 1000 tygodniowo, co stanowi wzrost o 1036%. Rozmowa na temat praw kobiet w Libanie wzrosła o 325% w tygodniu kampanii, umieszczając kobiety na czele debaty publicznej. Kampania wygenerowała łącznie 693 miliony odsłon, docierając do 93,1 miliona osób. Zarejestrowano 650 000 zaangażowań i stanowiło to 68% rocznych wzmianek o UN Women Liban na Twitterze. Kampania zdobyła również znaczące pokrycie medialne, z Annahar otrzymującym 500 000 wizyt na stronie internetowej i 80 000 odsłon w druku, a LBC uzyskującym 2,2 miliona wyświetleń w segmencie w godzinach największej oglądalności, zapewniając 20 minut bezpłatnego czasu antenowego. Kampania otrzymała również międzynarodowe pokrycie, w tym od BBC i Period. Studio. Ogólnie rzecz biorąc, kampania skutecznie podniosła świadomość i wywołała dyskusje na temat znaczenia reprezentacji kobiet w dialogach na temat budowania pokoju w Libanie.

4. „Fight Sexism With Sexism” – frauen100, Ursula Karven Media

Thjnk Hamburg • 2022

Kampania Ursuli Karven „Petycja C190” wykorzystała cyfrowe bilbordy, by skonfrontować Niemcy z seksistowskimi stwierdzeniami i zachęcić ludzi do podpisania petycji.

Wyzwanie

Wyzwaniem kampanii było zwrócenie uwagi i zwalczanie powszechnego problemu seksizmu w miejscu pracy w Niemczech. Kampania miała na celu podniesienie świadomości na ten temat i zainspirowanie ludzi do podpisania petycji, która wprowadziłaby prawo chroniące przed seksizmem. Wyzwaniem kampanii było skuteczne przekazanie powagi problemu i zmobilizowanie znacznej liczby osób do dołączenia do ruchu i podpisania petycji. Dodatkowo, celem było przezwyciężenie ewentualnego oporu lub obojętności wobec problemu i wygenerowanie publicznego wsparcia dla sprawy.

Grupa docelowa

Grupą docelową kampanii na rzecz świadomości Petycji C190 była ogólna publiczność w Niemczech.

Idea

Głównym pomysłem kampanii było zwiększenie świadomości na temat problemu seksizmu w miejscu pracy w Niemczech i zgromadzenie publicznego wsparcia na rzecz wprowadzenia prawa chroniącego przed seksizmem. Kampania miała na celu zwalczanie seksistowskich komentarzy i molestowania, konfrontując publiczność z typowymi seksistowskimi stwierdzeniami za pomocą cyfrowych bilbordów. Stwierdzenia te były stopniowo zakrywane cyfrowymi podpisami w miarę jak więcej osób podpisywało petycję, symbolizując postęp w eliminacji seksizmu. Kampania miała na celu zachęcenie osób do działania poprzez podpisanie petycji i dołączenie do ruchu.

Efekty

Kampania na rzecz wprowadzenia prawa chroniącego przed seksizmem w miejscu pracy, zainicjowana przez niemiecką aktorkę i aktywistkę Ursulę Karven za pośrednictwem Petycji C190, przyniosła znaczące efekty. Kampania wykorzystała cyfrowe bilbordy, które konfrontowały Niemców z typowymi, seksistowskimi stwierdzeniami, stopniowo zakrywając je cyfrowymi podpisami, gdy więcej osób dołączało do ruchu. Celem było wyeliminowanie poważnego problemu seksizmu w kraju. Kampania skutecznie przyciągnęła uwagę i wygenerowała świadomość, co zaowocowało łączną liczbą 91,6 miliona odsłon w mediach. Zebrano ponad 100 000 podpisów, co pokazało szerokie wsparcie dla adresowania i zwalczania seksizmu. Co istotne, nowy rząd uwzględnił problem seksizmu w swoim porozumieniu koalicyjnym, wskazując, że kampania miała znaczący wpływ na rozważania polityczne. Wyniki kampanii podkreślają wpływ zbiorowego działania na podnoszenie świadomości na temat seksizmu w miejscu pracy i dążenie do prawnych ochron. Demonstrując, że każdy podpis i indywidualne wsparcie są cenne w adresowaniu takich społecznych problemów.

5. „Victoria 285” – AXA

Leo Burnett Madrid • 2023

Axa przeprowadziła kampanię, wykorzystując innowacyjny pomysł na wizualizację danych poprzez pokazanie procesu starzenia się kobiety, aby podkreślić potrzebę równości płci.

Wyzwanie

Wyzwaniem tej kampanii było podniesienie świadomości na temat nierówności płci i potrzeby zmiany społecznej. Kampania miała za zadanie zaangażować emocjonalnie odbiorców poprzez wizualizację danych, pokazując proces starzenia się kobiety aż do osiągnięcia wieku 285 lat. Miało to na celu zademonstrowanie czasu, jaki byłby potrzebny do osiągnięcia w pełni równego świata, jeśli postęp będzie kontynuowany w obecnym tempie. Kampania dążyła do wywołania dyskusji i inspirowania do działania w celu przyspieszenia równości płci.

Grupa docelowa

Grupą docelową kampanii był ogół społeczeństwa, ze szczególnym naciskiem na podnoszenie świadomości wśród osób, które mogą nie być zaznajomione z zakresem nierówności płci i potrzebą przyspieszonej zmiany.

Idea

Głównym pomysłem kampanii było podniesienie świadomości na temat nierówności płci i potrzeby zmiany społecznej. Poprzez wizualizację danych, a konkretnie liczby lat potrzebnych do osiągnięcia równości płci, kampania miała na celu podkreślenie powolnego postępu, jaki został poczyniony, i pilności przyspieszenia działań. Kampania wykorzystała koncepcję 285-letniej kobiety, aby reprezentować czas potrzebny do osiągnięcia pełnej równości, podkreślając nieludzkość oczekiwania tak długo. Celem było skłonienie widzów do refleksji nad obecnym stanem nierówności płci i zachęcenie ich do działania na rzecz wspierania równości płci.

Efekty

Kampania osiągnęła imponujące wyniki w krótkim czasie. Film zyskał ponad 1,7 miliona wyświetleń na YouTubie w zaledwie półtora tygodnia, przy czym 40% wyświetleń pochodziło z WhatsApp, co wskazuje na jego wirusowy efekt. Na Instagramie 90% widzów to osoby niebędące obserwatorami AXA, co rozszerzyło zasięg kampanii na szerszą publiczność. Kampania otrzymała również pozytywne odbiorców, osiągając 82% pozytywnych ocen. Dodatkowo, kampania wygenerowała pokrycie medialne i wywołała otwarte dyskusje na różnych platformach, przynosząc problem równości płci na pierwszy plan.

Wideo case study dostępne jest tutaj.

Pierwotna wersja artykułu ukazała się w newsletterze „Adaily Inspiration Week”.