Adaily Inspiration Week #1: Kampanie AI z 2023 lub 2022 roku

fot. DALL-E / AI

Podejście marek do innowacji i kreatywności w marketingu nieustannie ewoluuje. Szczególną uwagę zwraca rosnące wykorzystanie sztucznej inteligencji, które rewolucjonizuje sposób, w jaki firmy komunikują się ze swoimi odbiorcami. Poniżej przedstawiamy zestawienie pięciu wybranych kampanii z lat 2022 i 2023, które efektywnie wykorzystują potencjał AI, demonstrując różnorodność podejść marek. Selekcja ta stanowi część cotygodniowego newslettera „Adaily Inspiration Weektworzonego przez adaily.

1. „A.I. Ketchup” – Heinz

Rethink Toronto • 2022

Heinz przeprowadził innowacyjną kampanię z wykorzystaniem AI, tworząc obrazy generowane przez sztuczną inteligencję, by udowodnić, że jest niekwestionowanym liderem wśród ketchupów.

Wyzwanie

Głównym wyzwaniem tej kampanii było utrzymanie świeżości i aktualności 153-letniej marki Heinz Ketchup w dialogu kulturowym, zwłaszcza wśród młodszych odbiorców. Marka chciała udowodnić, że jest nie tylko ketchupem, ale wręcz synonimem tej kategorii produktów, angażując się w popularny trend generatorów AI do tworzenia obrazów. Celem była interakcja z fanami technologii i sztuki, podkreślenie kulturowej trafności marki oraz wywołanie dyskusji i zainteresowania wokół ketchupu Heinz.

Grupa docelowa

Kampania była skierowana do młodszych odbiorców, w szczególności entuzjastów technologii i sztuki. Celem było utrzymanie i podkreślenie znaczenia 153-letniej marki Heinz Ketchup w dialogu kulturowym wśród tej grupy demograficznej.

Idea

Główną ideą kampanii było udowodnienie, że Heinz jest najbardziej rozpoznawalnym ketchupem, poprzez zaangażowanie w dialog skupiony wokół generowania obrazów przez AI. Używając DALL-E 2, marka udowodniła, że nawet dla AI ketchup kojarzy się z Heinzem. Kampania przyciągnęła uwagę młodszych odbiorców, generując rozgłos w mediach i wysokie zaangażowanie w mediach społecznościowych.

Efekty

Kampania wygenerowała ponad 850 milionów wyświetleń na całym świecie (wartych 2500% więcej niż wartość inwestycji medialnej). Zyskała rozgłos w czołowych mediach branżowych, artystycznych, technologicznych i lifestylowych, takich jak Fast Company, Bloomberg, TechCrunch czy Forbes. W mediach społecznościowych osiągnęła wskaźnik zaangażowania o 38% wyższy niż poprzednie kampanie. Co więcej, inne marki jak Ducati czy Sportsnet dołączyły do akcji, prosząc o AI-mashupowe wersje z ketchupem. Kampania skutecznie wyróżniła Heinz jako lidera wśród ketchupów i wygenerowała znaczący rozgłos.

2. „The Autism Journey” – Vivo firmy Telefonica

Africa São Paulo • 2023

Vivo przeprowadziło kampanię „The Autism Journey”, wykorzystującą sztuczną inteligencję do aktualizacji kart komunikacyjnych dla osób z autyzmem.

Wyzwanie

Wyzwaniem tej kampanii była aktualizacja kart komunikacji wizualnej dla osób z autyzmem w Brazylii. Karty te nie były aktualizowane od prawie 40 lat i mają kluczowe znaczenie dla pomagania osobom autystycznym w komunikowaniu się z rodziną i światem. Celem było ulepszenie kart za pomocą sztucznej inteligencji i platformy internetowej, aby uczynić je bardziej spersonalizowanymi i angażującymi dla osób z autyzmem. Celem kampanii było promowanie odmiennego i wciągającego doświadczenia dla osób z autyzmem oraz wzmocnienie relacji międzyludzkich poprzez wykorzystanie rewolucyjnej technologii. Karty zaprojektowano tak, aby były przyjazne dla osób z autyzmem, a kolory i typologie były dla nich bardziej atrakcyjne.

Grupa docelowa

Grupą docelową tej kampanii są osoby z autyzmem w Brazylii, w szczególności te, które mają trudności w komunikowaniu się z rodziną i światem. Celem kampanii jest zapewnienie im zaktualizowanych kart komunikacji wizualnej, które mogą pomóc im w komunikacji i interakcji z innymi.

Idea

Główną ideą kampanii była aktualizacja kart komunikacji wizualnej używanych przez osoby autystyczne w Brazylii za pośrednictwem platformy internetowej wykorzystującej sztuczną inteligencję. Projekt o nazwie „The Autism Journey” został zainicjowany przez firmę Vivo we współpracy z AMA – Association of Autistic Friends. Celem była poprawa komunikacji i zaangażowania osób autystycznych poprzez stworzenie spersonalizowanych kart opartych na ich zainteresowaniach i pasjach. Platforma została zaprojektowana tak, aby była przyjazna dla osób z autyzmem, a kolory i typologie były dla nich bardziej przystępne.

Efekty

Wyniki kampanii „The Autism Journey” prowadzonej przez Vivo we współpracy z AMA były bardzo dobre. Kampania miała na celu poprawę komunikacji osób z autyzmem w Brazylii poprzez zaktualizowane karty komunikacji wizualnej. Za pośrednictwem platformy internetowej opartej na sztucznej inteligencji osoby z autyzmem i ich rodziny mogą uzyskać dostęp i tworzyć karty spersonalizowane oparte na ich zainteresowaniach i pasjach. Platforma wykorzystywała sieć neuronową, która analizowała miliardy danych online w celu poprawy relacji międzyludzkich i komunikacji z osobami autystycznymi. Kampania spotkała się z pozytywnym odzewem użytkowników, ponieważ zapewniła osobom autystycznym nowe i wciągające doświadczenia, umożliwiając im większą interakcję z otoczeniem i skuteczniejszą komunikację.

personalizowane karty odpowiadały ich konkretnym zainteresowaniom, ułatwiając im zrozumienie informacji i interakcję z nimi. Platforma została zaprojektowana tak, aby była przyjazna dla użytkownika i dostosowana do potrzeb osób ze spektrum autyzmu, uwzględniając ich preferencje sensoryczne poprzez zastosowanie odpowiednich kolorów i typografii. Sukces kampanii polega na jej zdolności do wypełnienia luki komunikacyjnej osób z autyzmem, umożliwienia im wyrażania siebie i angażowania się w znaczące interakcje z innymi.

Wykorzystując technologię i sztuczną inteligencję, Vivo i AMA poczyniły znaczne postępy w poprawie życia osób autystycznych i ich rodzin w Brazylii.

3. „The Dream Tapestry” – The Dali Museum

Goodby Silverstein & Partners San Francisco • 2022

Muzeum Dalego wykorzystało sztuczną inteligencję od OpenAI do stworzenia wyjątkowego doświadczenia artystycznego „The Dream Tapestry”.

Wyzwanie

Wyzwaniem tej kampanii było połączenie sztuki i technologii sztucznej inteligencji w sposób, który zaangażuje odbiorców i stworzy wyjątkowe, immersyjne doświadczenie. Wiązało się to z opracowaniem sztucznej inteligencji text-to-image, zdolnej do generowania wizualnych reprezentacji snów użytkowników, a następnie łączenia tych snów w spójny gobelin. Celem kampanii było pokazanie znaczenia i możliwości AI w procesie twórczym i zachęcenie odwiedzających do odkrywania skrzyżowania sztuki i technologii. Dodatkowo wyzwaniem było zebranie i wyświetlenie w muzeum ponad 56 000 snów.

Grupa docelowa

Grupą docelową tej kampanii byli goście Muzeum Dalego zainteresowani odkrywaniem styku sztuki i sztucznej inteligencji. Celem kampanii było zaangażowanie entuzjastów sztuki, entuzjastów technologii i wszystkich zainteresowanych twórczymi możliwościami AI.

Idea

Główną ideą kampanii było wykorzystanie sztucznej inteligencji (text-to-image) od OpenAI, aby umożliwić użytkownikom wizualizację własnych snów i łączenie ich ze snami innych w celu stworzenia wspólnego dzieła sztuki prezentowanego w galerii Muzeum Dalego. Celem kampanii było zgłębienie tematu snów oraz pobudzenie kreatywności i wyobraźni poprzez wykorzystanie technologii AI.

Efekty

W ramach kampanii wygenerowano ponad 56 000 snów przy użyciu sztucznej inteligencji. Uczestnicy mogli wizualizować własne sny za pomocą AI, a następnie były one łączone z innymi snami, aby stworzyć jeden wspólny gobelin „The Dream Tapestry”. Jest to wielkoformatowa, wciągająca wystawa prezentowana w galerii Muzeum Dalego w ramach wystawy „The Shape of Dreams”, która przedstawia obrazy inspirowane snami powstałe na przestrzeni 500 lat. To wspólne doświadczenie artystyczne oferuje odwiedzającym wyjątkową okazję zobaczenia, jak ich marzenia ożywają wraz z innymi w oszałamiającej wizualnie instalacji.

4. „The Mainichi Newspapers AI Rapper” – Mainichi Shimbun

Hakuhodo Tokyo • 2022

Mainichi Shimbun przeprowadził kampanię, w której wykorzystał sztuczną inteligencję do przekształcania artykułów z gazety w piosenki rapowe.

Wyzwanie

Wyzwaniem przy tej kampanii było zaangażowanie młodych osób, które nie były zainteresowane tradycyjnymi gazetami i zachęcenie do czytania treści informacyjnych. Gazeta musiała dostosować się do ery cyfrowej i znaleźć sposób komunikowania się z pokoleniem Z w sposób, który do nich przemawiał.

Grupa docelowa

Grupą docelową tej kampanii byli młodzi ludzie, w szczególności przedstawiciele pokolenia Z, którzy nie byli zainteresowani czytaniem gazet, ale korzystali z platform mediów społecznościowych takich jak TikTok.

Idea

Główną ideą tej kampanii było unowocześnienie gazety Mainichi Shimbun, aby lepiej służyła młodym ludziom, nie rezygnując przy tym ze swojego poświęcenia dziennikarstwu. Celem kampanii było zaangażowanie pokolenia Z poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji do przekształcania artykułów w piosenki rapowe, które były publikowane w mediach społecznościowych w formie wideo z napisami. Celem było uczynienie newsów bardziej przystępnymi i zabawnymi dla młodych ludzi, jednocześnie poruszając ważne kwestie omawiane w gazecie.

Efekty

Kampania skutecznie zaangażowała młodych ludzi i wzbudziła zainteresowanie wiadomościami. Dwa filmy udostępnione na TikToku uzyskały łącznie 2,13 miliona wyświetleń i 260 000 polubień. Mainichi Shimbun spotkało się z pozytywnym odzewem, a młodzi ludzie bardziej zaangażowali się w czytanie newsów. Sekcja komentarzy na TikToku stała się tętniącym życiem forum, na którym przedstawiciele pokolenia Z omawiali poruszane w wiadomościach kwestie. Gazeta planuje dalszy rozwój technologii sztucznej inteligencji, aby przekształcać różne artykuły w piosenki rapowe i dalej rozwijać się wraz z młodymi ludźmi.

5. „The Cookie Factory” – UNESCO

DDB Paris • 2022

UNESCO przeprowadziło kampanię mającą na celu podniesienie świadomości na temat etyki sztucznej inteligencji, opracowując rozszerzenie o nazwie The Cookie Factory, które umożliwia użytkownikom tworzenie fałszywych tożsamości online przy użyciu zmodyfikowanych plików cookie.

Wyzwanie

Wyzwaniem podczas kampanii było podniesienie świadomości i edukacja społeczeństwa na temat kwestii etycznych związanych ze sztuczną inteligencją, szczególnie w odniesieniu do prywatności i ochrony danych. Celem było podkreślenie potrzeby stworzenia międzynarodowych ram etycznych dla sztucznej inteligencji oraz informowanie o tym, w jaki sposób AI może potencjalnie naruszać prawa człowieka. Zamiarem UNESCO było przybliżenie tego złożonego tematu poprzez skupienie się na kwestii prywatności w Internecie i ochrony danych osobowych. Kampania miała na celu zaangażowanie opinii publicznej poprzez zaoferowanie rozszerzenia o nazwie The Cookie Factory, które umożliwiało użytkownikom przyjmowanie fikcyjnych tożsamości w Internecie poprzez generowanie fałszywych plików cookie.

Grupa docelowa

Grupą docelową tej kampanii był ogół społeczeństwa, w szczególności osoby korzystające z Internetu i niepokojące się kwestią prywatności i ochrony danych w Internecie.

Pomysł

Główną ideą kampanii było podniesienie świadomości i uwrażliwienie społeczeństwa na kwestie etyczne związane ze sztuczną inteligencją. UNESCO opracowało narzędzie internetowe o nazwie „The Cookie Factory”, które umożliwia użytkownikom przyjęcie fikcyjnej tożsamości poprzez stworzenie fałszywych plików cookie. Celem było podkreślenie znaczenia ochrony prywatności i danych osobowych w Internecie oraz wykazanie potrzeby opracowania wytycznych etycznych w zakresie rozwoju i wykorzystania sztucznej inteligencji. Narzędzie umożliwiło użytkownikom tymczasowe zastąpienie plików cookie plikami wybranego fikcyjnego profilu, pokazując potencjalny wpływ i implikacje algorytmów sztucznej inteligencji na tożsamość online poszczególnych osób.

Efekty

Wyniki kampanii były pozytywne pod względem podnoszenia świadomości na temat znaczenia ochrony prywatności i etycznych implikacji sztucznej inteligencji. Rozszerzenie Cookie Factory umożliwiło użytkownikom przyjmowanie fikcyjnych tożsamości online, pozwalająć im poznać potencjalne zagrożenia i konsekwencje udostępniania danych osobowych w Internecie. Kampania ta miała na celu zaangażowanie społeczeństwa w debatę na temat prywatności i etyki AI i skutecznie osiągnęła swój cel poprzez uwrażliwienie ludzi na te kwestie.


Pierwotna wersja artykułu ukazała się w newsletterze „Adaily Inspiration Week”.